• "Ljudi treće životne dobi nisu niti smiju
  biti tretirani kao teret društvu."

  Oni su u stvari naše neprocjenjivo bogatstvo!

 • "Mirovina nije niti smije biti tretirana kao socijalna kategorija,
  a visina iste temeljem punog radnog vijeka mora biti
  dostatna za život dostojan čovjeka."

  BUZ će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Izdvojena vijest

Nemar ili kriminal čije posljedice su „manje i od statističke greške“

Pitam se koliko je to kuća trebalo biti srušeno ili ljudi umrijeti od korone a da ne bude riječ o broju koji je za nekoga „manji i od statističke greške“?

Opširnije

Vijesti iz podružnica