• "Ljudi treće životne dobi nisu niti smiju
  biti tretirani kao teret društvu."

  Oni su u stvari naše neprocjenjivo bogatstvo!

 • "Mirovina nije niti smije biti tretirana kao socijalna kategorija,
  a visina iste temeljem punog radnog vijeka mora biti
  dostatna za život dostojan čovjeka."

  BUZ će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Izdvojena vijest

Ako je dijagnoza pogrešna onda je i najbolji lijek otrov

.... već se trebamo usmjeriti sa svom snagom prvenstveno na uzroke i žurnom otklanjanju istih, … dok  još kao država i društvo  imamo vremena, a njega je sve...

Opširnije

Vijesti iz podružnica