• "Ljudi treće životne dobi nisu niti smiju
  biti tretirani kao teret društvu."

  Oni su u stvari naše neprocjenjivo bogatstvo!

 • "Mirovina nije niti smije biti tretirana kao socijalna kategorija,
  a visina iste temeljem punog radnog vijeka mora biti
  dostatna za život dostojan čovjeka."

  BUZ će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Izdvojena vijest

Milan Bandić je otišao, slijedi mirna tranzicija vlasti ili „revolucija“ sa kaosom

Vjerujem da će građani Zagreba između mirne tranzicije vlasti i „revolucije“ sa kaosom znati kao i svaki puta do sada izabrati ono što je za njih najbolje.

Opširnije

Vijesti iz podružnica