Arhiva vijesti

Milan Bandiæ kod sisaèkih umirovljenika

27 studenog podružnice umirovljenika grada Siska "Eugen Kvaternik i Caprag" održavale su svoje redovnu zabavu uz živu muziku. Umirovljenici su ...

Održana Skupština Zajednice udruga umirovljenika

U hotelu International u Zagrebu danas (08.12.2009.) je održana Sveèana, izvještajna i izborna godišnja Skupština Zajednice udruga umirovljenika Zagrebaè...

Splitski umirovljenici doèekali božiænice

U èetiri sata ujutro poèeo se stvarati red pred splitskom poslovnicom Fine u kojoj se od danas isplaæuju božiænice za umirovljenike s prebivalištem na ...

Odgovor Matice umirovljenika HSU-u

Na tekst koji je HSU 30.11.2009. godine uputio MUH-u stigao je i odgovor kojeg je potpisao predjednik Matice umirovljenika Hrvatske Josip Vincek ...

UMIROVLJENICI SISKA PROSLAVALI MARTINJE   I OBILJEŽILI DAN DIJABETIÈARA

UMIROVLJENICI SISKA PROSLAVALI MARTINJE  I OBILJEŽILI DAN DIJABETIÈARA   Udruga umirovljenika grada Siska organizirala je umirovljeni...

BLOK - Umirovljenici zajedno

Potpisan sporazum o udruživanju umirovljenièkih stranaka (S.Dalmacija)Koalicijski sporazum o udruživanju šest umirovljenièkih stranaka u Blok "Umirovl...

Kako je Silvano Hrelja zatrudnio

Moramo priznati da smo ostali nemalo iznenaðeni juèerašnjim tekstom u Glasu Slavonije gdje veæ u samom naslovu Nakon “zaruka” Milanoviæ je zvao Èaèiæa dv...

Priopæenje za medije u povodu presude Ustavnog suda RH

Priopæenje za medije   Kao legalisti moramo prihvatiti odluku Ustavnog suda koji kako se u obrazloženju kaže, ne smatra da je «Haraè» nezakon...