Arhiva vijesti

S posla na groblje …(a)… S faksa u mirovinu !?

Kada je prije nešto više od devet godina u ondašnjoj eri vladavine šestorke ili popularno nazvane Raèanove Vlade HNS najavio otvaranje 200 tisuæa novih ...

Stranka umirovljenika grada Petrinje dobila nove prostorije

PETRINJA- Èlanovi Stranke umirovljenika veèeras su se prvi puta sastali u svojim novim prostorijama koje se nalaze u Nazorovoj ulici, gdje je nekada bil...

 ….jednom se svašta može progutati, dva puta veæ teže, no kada se istovjetna stvar – dogaðaj – postupak dogodi i treæi uzastopno onda bez dvojbe vi...

Oporuka je volja oporuèitelja kojom on/ona raspolaže svojom imovinom u sluèaju svoje smrti. Razlikoujemo nekoliko vrsta oporuka: PRIVATNE Ova o...

GO SU Ðakova i Udruga invalida rada vrše upis graðane za ogrijev - drva

Obavještavamo  sve invalide i umirovljenike  s podruèja grada Ðakova i Ðakovštine da Udruga invalida rada i Stranka umirovljenika poèinju sa up...

U organizaciju Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treæe životne dobi, 01. listopada 2010.g. držan je Okrugli stol na temu „Prava starijih osoba“...

Pavo Milekiæ jednoglasno izabran za Predsjednika GO SU Belišæe

I Belišæe je nakon niza veæih i manjih gradova i opæina dobilo svoju GO SU koja je u sveèanom ambijentu održana u prostorijama Amaterskog kazališta u Be...

Danas je u Novinarskom domu na zajednièkoj tiskovnoj konferenciji Stranke umirovljenika i braniteljske Zadruge Studium predstavljen projekt VRATIMO PONO...