Arhiva vijesti

BLOK - Umirovljenici zajedno

Potpisan sporazum o udruživanju umirovljenièkih stranaka (S.Dalmacija)Koalicijski sporazum o udruživanju šest umirovljenièkih stranaka u Blok "Umirovl...

Kako je Silvano Hrelja zatrudnio

Moramo priznati da smo ostali nemalo iznenaðeni juèerašnjim tekstom u Glasu Slavonije gdje veæ u samom naslovu Nakon “zaruka” Milanoviæ je zvao Èaèiæa dv...

Priopæenje za medije u povodu presude Ustavnog suda RH

Priopæenje za medije   Kao legalisti moramo prihvatiti odluku Ustavnog suda koji kako se u obrazloženju kaže, ne smatra da je «Haraè» nezakon...

VUKOVAR

VUKOVAR

17.11.2009.

18.11.2009. je toèno 18 godina od tragedije koja je zadesila Vukovar sa svojih tada 15000 preostalih stanovnika koji su gotovo tri mjeseca živjeli p...

Umirovljenici jaèaju suradnju

U Zagrebu je na inicijativu predsjednika ZUU (Zajednice udruga umirovljenika) Zagrebaèke županije gospodina Rudofa Benèeka održan radni sastanak sa predst...

Prikupljanje potpisa za predsjednièkog kandidata Milana Bandiæa

Danas je svugdje širom Hrvatske vrlo živo na štandovima predsjednièkih kandidata èiji volonteri su zapoèeli sa prikupljanjem potpisa kojih da napomenemo...

GV Splita - Umirovljenicima božiènice od 1000, 600 i 400 kn

Gradski vijeæe Splita na svojoj posljednjoj sjednici je donijelo odluku da æe svi umirovljenici, te oni sa socijalnim primanjima  do 2000 kuna dobit...

Javni dopis škveranima Splita

Na 6. sjednici GV Splita održanoj  5. studenog jedna od toèaka dnevnog reda bila je tematska rasprava u svezi Brodogradilišta Split. Vijeænica S...