Arhiva vijesti

HSU odgovorio na dopis SU-a

Objavljujemo u cijelosti dopis HSU-a kao odgovor na našu inicijativu - dopis za okupljanje svih stranaka i udruga umirovljenièke preferencije koji smo upu...

Odgovor SU-a na dopis HSU-a od 06.10.2009.

Objavljujemo u cijelosti naš (SU) odgovor na dopis koji smo dobili od HSU-a 06.10.2009. HSU - ZAGREB Frankopanska 7Èlanovima predsjedništva HSU...

Tiskovna konferencija SU-a u Splitu

Petak, 02.10.09. je u prostorijama Gradskog vijeæa Split odražna tiskovna konferencija SU-a na kojoj je javnosti obznanjeno da je od današnjeg dana gospoð...

Prva ili trinaesta ruka, pitanje je sada??

Današnja tiskovna konferencija (02.10.09.) na kojoj je objavljen ulazak gospoðe Milice Cipci u SU i njen nastavak djelovanja u interesu svih umirovljenika...

Sisak – Sabina Ferderber nova predsjednica GO SU

Sisak je još jedan u nizu gradova u kojima je ovih dana održana izborna Skupština GO SU. Da je Skupština uspješno organizirana dokaz je i preko 70 nazoèni...

Zajedno možemo sve!?

Zajedno možemo sve!?

28.09.2009.

Nedavno javno pokrenuta inicijativa koja je imala za cilj okupljanje svih stanka i udruga umirovljenièke preferencije je možemo slobodno kazati pala na pl...

Preseka, osnovana OO SU-a

Zagrebaèka županija od danas broji još jednu organizaciju SU-a više jer je u prostorijama opæine Preseka, Preseka 57 s poèetkom u 15.00 sati održana osn...

Naš odgovor na izjave predsjednika HSU-a gospodina Silvana Hrelje

Javnosti stavljamo na uvid dopis koji smo uputili uredištvu dnevnog lista "Glas Istre" povodom nekih navoda stiglih iz HSU-a odnosno njihog predsj...