Arhiva vijesti

Mirko Bušljeta, predsjednik OO SU Zdenci

Danas je u Virovitièko Podravskoj županiji osnovana još jedna OO SU, ovaj put u opæini Zdenci. Na Osnivaèkoj Skupštini okupilo se gotovo cijelo èlans...

Vinko Kapraljeviæ, predsjednik OO SU Èaèinci

Nakon osnivanja Su-a u Zdencima, u 15 sati je održana i druga osnivaèka Skupština u Virovitièko Podravskoj županiji, ovaj puta u opæini Èaèinci. &nbsp...

Èestitamo Dan državnosti

Svim graðanima RH èestitamo Dan državnosti.

Obilježen Dan antifašizma

Na današnjoj sveèanosti obilježavanja Dana antifašizma u šumi Brezovica pored Siska uz nazoènost državnog politièkog vrha nazoèio je kao uzvanik i predsje...

Tribina - Naš svijet slobodan od zlostavljanja starijih osoba

U Zagrebu je 15. lipnja 2010. godine, u organizaciji Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treæe životne dobi, a povodom Meðunarodnog dana prevencije...

Održane sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora SU-a.

Danas je u Samoboru pod predsjedavanjem predsjednika SU-a Lazar Grujiæa sa poèetkom u 10:00 sati u prostorijama ŽO SU zagrebaèke županije održana treæa ...

Suradnja umirovljenika Hrvatske i Maðarske

   Matica umirovljenika Hrvatske i Savez udruga umirovljenika Maðarske zakljuèili su sporazum o suradnji i unapreðenju prijateljskih odnosa me...

17. roðendan Sisaèko Moslavaèke županije

Zanimljivo je juèer bilo u Sisaèko Moslavaèkoj županiji koja je slavila svoj 17. roðendan i to po prvi puta pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Re...