Arhiva vijesti

CRO-Demoskop*: mjeseèno istraživanje politièkih preferencija u Hrvatskoj

Redovito mjeseèno istraživanje agencije Promocije plus o društvenim i politièkim preferencijama CRO Demoskop, koje je provedeno 30. lipnja i 1. srpnja pok...

Nezaposlenost, umirovljenici i Birokracija

Prenosimo iz Umirovljenièkog listaPiše: mr.sc. Roko Markiæ   Na permanentan porast umirovljenika u Hrvatskoj sada su se nadovezali još teži prob...

Hoæe li teret krize biti i dalje na umirovljenicima

Prenosimo iz Umirovljenièkog lista Autor Savan Tomaševiæ:    Prosjeèna mirovina u zadnjih godinu dana i nominalno pala, a realno svedena na razi...

Mirko Bušljeta, predsjednik OO SU Zdenci

Danas je u Virovitièko Podravskoj županiji osnovana još jedna OO SU, ovaj put u opæini Zdenci. Na Osnivaèkoj Skupštini okupilo se gotovo cijelo èlans...

Vinko Kapraljeviæ, predsjednik OO SU Èaèinci

Nakon osnivanja Su-a u Zdencima, u 15 sati je održana i druga osnivaèka Skupština u Virovitièko Podravskoj županiji, ovaj puta u opæini Èaèinci. &nbsp...

Èestitamo Dan državnosti

Svim graðanima RH èestitamo Dan državnosti.

Obilježen Dan antifašizma

Na današnjoj sveèanosti obilježavanja Dana antifašizma u šumi Brezovica pored Siska uz nazoènost državnog politièkog vrha nazoèio je kao uzvanik i predsje...

Tribina - Naš svijet slobodan od zlostavljanja starijih osoba

U Zagrebu je 15. lipnja 2010. godine, u organizaciji Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treæe životne dobi, a povodom Meðunarodnog dana prevencije...