Arhiva vijesti

Umirovljenici jaèaju suradnju

U Zagrebu je na inicijativu predsjednika ZUU (Zajednice udruga umirovljenika) Zagrebaèke županije gospodina Rudofa Benèeka održan radni sastanak sa predst...

Prikupljanje potpisa za predsjednièkog kandidata Milana Bandiæa

Danas je svugdje širom Hrvatske vrlo živo na štandovima predsjednièkih kandidata èiji volonteri su zapoèeli sa prikupljanjem potpisa kojih da napomenemo...

GV Splita - Umirovljenicima božiènice od 1000, 600 i 400 kn

Gradski vijeæe Splita na svojoj posljednjoj sjednici je donijelo odluku da æe svi umirovljenici, te oni sa socijalnim primanjima  do 2000 kuna dobit...

Javni dopis škveranima Splita

Na 6. sjednici GV Splita održanoj  5. studenog jedna od toèaka dnevnog reda bila je tematska rasprava u svezi Brodogradilišta Split. Vijeænica S...

Puna potpora predsjednièkom kandidatu Milanu Bandiæu

Predsjedništvo Stranke umirovljenika odluèilo je svoju potporu na slijedeæim predsjednièkim izborima veæ u prvom krugu dati sadašnjem gradonaèelniku gra...

Èestitika i potpora premijerki Jadranki Kosor

Predsjednik SU-a Lazar Grujiæ uputio je èestitku i potporu premijerki Jadranki Kosor.       Vlada Republike Hrvatske Pr...

SPLIT: Po 1.000 kuna božiænice umirovljenicima

Prenosimo sa Dnevnik.hr(Sofija Preljvukiæ) Gradonaèelnik Željko Kerum obeæao je po tisuæu kuna božiænice onima èije su mirovine manje od dvije tisuæe k...

Ekonomska misao ili èista segregacija

PROTESTIRAMO U današnjem dnevnom listu Jutarnji list naišao sam na jedno razmišljanje navodno istaknutog ekonomiste imenom Ante Babiæ koji ima odreðen...