Priopćenje za medije g. o. BUZ Osijek

Na osječkom Trgu Ante Starčevića 28. siječnja Gradska organizacija BUZ-a Osijek održala je konferenciju za medije na kojoj je javnosti izneseno mišljenje predstavnika Bloka umirovljenici zajedno.

P R I O P Ć E NJ E

SVIM MEDIJIMA / SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
I GRAĐANIMA GRADA OSIJEKA

28. siječnja 2015. godine (srijeda) na Trgu Ante Starčević u Osijeku s početkom u 9,30 sati

I. TEMA: - Predizborna obećanja čelnika Grada Osijeka, povećanje cijena Gradskog prijevoza putnika u Osijeku i što su očekivali građani - umirovljenici, nezaposleni i siromašni u svom Gradu od postojeće vlasti?

U PREDIZBORNOJ KAMPANJI ZA LOKALNE IZBORE (izbori vijećnika za Gradsko vijeće) koalicija SDP, HNS i HSU na čelu s gospodinom Ivicom Vrkić u Časopisu PROMENADA od travnja/svibnja 2013. godine objavili su na prvoj stranici navedenog časopisa sljedeće:

„Grad je na rubu propasti, a sadašnje vodstvo po svoje mišljenje ide u mostarski zatvor"
Zatim ispod toga je pisalo:"Potrebno je preispitati cijene usluga i proizvoda svih gradskih poduzeća. Cijene moraju biti niže".

Što se dogodilo početkom 2015. godine u Gradu Osijeku s gradskim prijevozom putnika?
Došlo je do nezapamćenog povećanja cijena usluga u gradskom prijevozu putnika za sve građane Grada Osijeka a posebno za umirovljenike.

Umirovljenici su kroz svoj radni vijek od 35 do 40 godina a neki i više godina svojim radom redovito iz plaća uplaćivali porez, prirez, komunalne naknade u proračun Grada Osijeka a posebno plaćali punu cijenu radničke mjesečne karte Gradskom prijevozu putnika d.o.o. Osijek. Time su godinama davali svoj doprinos razvoju gradskog prijevoza putnika (za prijevoz, opremu, nove investicije dr.).
Zar nakon toliko godina sada kada su stariji, bolesni i imaju otežano kretanje ponovno moraju plaćati visoku cijenu gradskog prijevoza, nisu li oni zaslužili povoljnije uvjete gradskog prijevoza i kao do sada da uplaćuju mjesečnu kartu 20,00 kn ili besplatan prijevoz.
Grad Zagreb i slični gradovi Gradu Osijeku u Hrvatskoj svojim umirovljenicima i starijim osoba iznad 65 godina starosti osiguravaju besplatan gradski prijevoz jer su ti građani to zaslužili.
Povećanje cijena mjesečne karte gradskog prijevoza za umirovljenike i starije osobe iznad 65 godina narasle su prema novoj Odluci GPP-a Osijek od 250 do 700% i to čelnici ovog Grada smatraju usklađivanje cijena.

NOVE CIJENE GRADSKOG PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE IZNAD 65+ GODINA STAROSTI U GRADU OSIJEKU IZNOSE:

UMIROVLJENICI 65+ GODINA

MJESEČNA KARTA DO 2015. GODINE

MJESEČNA KARTA OD 1. VELJAČE 2015.

%

POVEĆANJA

Prihod od mirovine i dr. primanja iznad 3.000,00 kn

(65+ kartica „A“)

20,00 kn za I. zonu i 30,00 kn za II. Zonu mjesečna karta

140,00 kn I. zona, II. zona prijevoza 150,00 kn

700 %

I

500 %

Prihod od mirovine i dr. primanja od 2.000,01 do 3.000,00 kn

(65+kartica „B“)

20,00 kn

80,00 kn za I. zonu i

90,00 kn za II. zonu

400 %

I

450 %

Prihodi od mirovine i dr. primanja od 1.000,01 do 2.000,00 kn

(65+kartica „C“)

20,00 kn

50,00 kn za I.zonu i

60,00 kn za II. zonu

250 %

I

300 %

Prihodi od mirovine i dr. primanja do 1.000,00 kn

(65+ kartica „D“)

besplatan prijevoz

besplatan prijevoz

-

Postavljamo pitanje je li ovakvom odlukom gradskih čelnika a na teret umirovljenika i drugih građana će biti pozitivno poslovanje GPP-a d.o.o. Osijek?
Gradska organizacija BUZ-a Osijek predlaže Gradskom vijeću Grada Osijeka i upravi GPP-a Osijek da ponište odluku o povećanju cijene gradskog prijevoza putnika jer i tako će Grad Osijek subvencionirati poslovanje GPP-a , izdvajati sredstva za novu opremu i investicije kao što je to činio i do sada, a to čine i drugi gradovi u Hrvatskoj.

II. TEMA – Socijalne pomoći u Gradu Osijeku i Proračun Grada za
2015. godinu

Kada svaki peti građanin u Republici Hrvatskoj trpi siromaštvo a 19,5% građana je na rubu da postanu siromašni, posebno je teška gospodarska situacija u Slavoniji i Baranji a također i u Gradu Osijeku.

Gradska vlast se nije rukovodila postojećim stanjem kada je donosila Proračun Grada Osijeka za 2015. godinu, već su planirali da će se broj siromašnih građana smanjiti u odnosu na prošlu godinu, te su tako i planirali financijska sredstva za socijalne pomoći ( za Program socijalne skrbi Grada Osijeka; pomoć za troškova stanovanja, pomoć za troškove ogrjeva, pomoć prehrane u Pučkoj kuhinji, pogrebna pomoć, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta i dr.).
U 2013. godini utrošeno je iz Proračuna Grada Osijeka za Program socijalne skrbi 15.562.478,29 kn, u 2014. godini 15.200.000,00 kn (prema zadnjoj Izmjeni i dopuni Proračuna, Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16 /2014.)
U 2015. godini za gore navedene namjene planirano je 10.590.000,00 kn, što je manje u odnosu na prošlu godinu za 4.610.000,00 kn a što znači da čelnici Grada bez osnove planiraju da će se znatno smanjiti broj siromašnih građana u Gradu Osijeku koji imaju potrebu za pomoć.

Posebno naglašavamo da slični gradovi u RH već više godina pomažu svojim umirovljenicima u plaćanju mjesečnih troškova režija (troškova stanovanja za umirovljenike koji primaju mirovinu do 2.000,00 kn) a Grad Osijek smanjuje sredstva i za socijalno ugrožene građane koji nemaju niti osnovno za život, a kamoli da planiraju sredstva za svoje siromašne umirovljenike.

BUZ Osijek predlaže Gradskom vijeću Grada Osijeka da pod hitno donese Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu i osigura adekvatna sredstva za socijalne pomoći a posebno za pomoći umirovljenicima s malim mirovinama.

III. TEMA - Zašto će građani Grada Osijeka biti ponovno u 2015. godini u kućnom pritvoru od proljeća do jeseni i neće uživati u ljepotama svog Grada (parkovima, u šetnici pokraj Drave, biciklističkim stazama, vrtovima i naša djeca na dječjim igralištima)?

Svjedoci smo da je u 2014. godini bila velika najezda komaraca od proljeća do jeseni u Gradu Osijeku i okolici i da smo svi trpili nespremnost gradske vlasti da pravovremeno se pripremi za adekvatno suzbijanje komaraca.
Vlada RH je također osigurala 5.000.000,00 kn za tretman komaraca u Gradu Osijeku jer su upoznati da pojava komaraca otežava život i rad građana, ali ta sredstva nisu utrošena za te namjene.
U prošloj godini kada je bila velika najezda komaraca na Grad Osijek i okolicu utrošeno je znatno manje sredstava za te namjene u odnosu na prethodne godine jer nisu obavljeni potrebni tretmani komaraca ( u 2012. godini utrošeno je za tretman komaraca ukupno 7.536.690,00 kn, u 2013. godini 6.733.675,00 kn a u 2014. godini samo 5.000.000,00kn).
U 2015. godini planirano je za Program suzbijanja komaraca samo 5.000.000,00 kn što nije dovoljno za nabavku potrebnih larvicida i insekticida a kamoli za tretmane avionima iz zraka i ručno zamagljivanje.

Predlažemo Gradskom vijeću i Gradonačelniku Grada Osijeka da sada već u veljači ove godine sazovu Stožer za suzbijanje komaraca, da se na vrijeme nabave larvicidi i insekticidi, sklope ugovori s izvođačima a posebno sa tvrtkom koja će obavljati aviotretmane komaraca i da se osiguraju dodatna potrebna sredstva za suzbijanje komaraca, jer građani Grada Osijeka ne žele da budu i u ovoj godini u kućnom pritvoru.

S poštovanjem,
Predsjednica Gradske organizacije BUZ-a Osijek
prof. Zlata Halusek

{gallery}news/20140128os::::0{/gallery}