Ugradnja dizala u zgrade sa više katova

Druga tema Javne tribine održane dana 15.03.20158. u Domu mjesne samouprave na adresi Prečko br. 2, na kojoj su svoje učešće u izlaganju imali predsjednici HSU-a Silvano Hrelja i BUZ-a Milivoj Špika, bila je na temu mogućnosti Ugradnje dizala u zgrade sa 3 i više katova koje su prije nekoliko desetljeća građene, ne samo u Zagrebu već u cijeloj Hrvatskoj.

Radi se naime o zgradama u koje tada nisu ugrađivana dizala a u kojima stanuje nemali broj osoba sa invaliditetom što im pričinjava veliki problem jer fizički često nisu u mogućnosti savladati i po više od stotinjak stepenica. Ugradnjom dizala bi se riješio veliki problem za sve osobe sa invaliditetom, a svi ostali stanari bi time kvalitativno značajno povećali životni standard kao samu i vrijednost zgrada, a poradi velikog broja zgrada, samo u Zagrebu je cca 6 tisuća ulaza, a u cijeloj hrvatskoj preko 16 tisuća sličnih zgrada se očito radi i o pozamašnoj investiciji koja se iz EU fondova može sufinancirati sa čak 80% vrijednosti investicije. Ako kažemo da je cijena ugradnje jednog dizala cca 55 tisuća EUR onda nije teško izračunati da bi ugradnja dizala u sve zgrade moguće je prelazila milijardu EUR što bi i te kako bio značajan doprinos kako u otvaranju radnih mjesta u građevinskom sektoru tako i u dodatnom zapošljavanju na samom održavanju.

I dok je gospodin Želimir Manenica (HSU) poduzeo cijeli niz aktivnosti usmjerenih na iznalaženje mogućnosti angažmana sredstava iz EU fondova uključujući i veliki posao oko utvrđivanja broja zgrada u cijeloj Hrvatskoj u koje bi bilo potrebno ugraditi dizala, istovremeno je gospodin Ivan Kresonja (BUZ) ne čekajući financijsku pomoć doveo projekt do početka same realizacije ugradnje dizala u svojoj zgradi na Zelenom dolu 2. (Zagreb, GČ Gornji grad). Spojem iskustava gospodina Kresonje i Manenice, te uz pomoć osoba koje rade na poslovima privlačenja sredstava iz EU fondovima bi se cijeli proces mogao ubrzati, a moguće je i refinancirati uloženima onima koji su kreditom sami financirali ugradnju dizala u svoje zgrade ne čekajući sredstva iz EU fondova.    

Gospodin Ivan Kresonja je sva svoja višegodišnja dragocjena iskustva na putu ka realizaciji projekta spremno podijelio i na Javnoj tribini koja je održana u organizaciji Gradska organizacija HSU Grada Zagreba i BUZ-a Zagreb, a na kojoj su uz predsjednike središnjica HSU-a i BUZ-a sudjelovali i predsjednici GO HSU-a gospođa Davorka Vukadin Tabaković i BUZ-a Dražen Štiglić. Pomoć iz fondova EU-a za ugradnju dizala u zgrade sa 3, 4 i više katova izgrađene prije nekoliko desetaka godina je proces koji traje, no sve ostalo je u domeni samih stanara, a tu je kolega Kresonja svojim primjerom pokazao kako se rješavaju sve birokratske barijere na putu do početku sa konkretnim radovima….

Zajednički zaključak koji su naglasili čelnici HSU-a i BUZ-a na kraju tribine je da se na temu ugradnje dizala treba organizirati više javnih tribina na kojima bi se svima zainteresiranima pojasnilo što konkretno trebaju poduzeti kako bi se u što kraćem roku došlo do same ugradnje dizala…..