BUZ daje podršku inicijativi 67 je previše

BUZ daje punu podršku inicijativi sindikata 67 je previše u potpunosti se slažući sa činjenicama koje kažu da je prisiljavanje rada do 67. godine života pretjerano, no isto tako ne vidi nikakav razlog da se onima koji to žele omogući rad i nakon 65. Ista je stvar sa prekomjernom penalizacijom prilikom „prijevremenog“ umirovljenja kao i činjenica da sa 41 godinom radnog staža ne bi trebalo biti nikakvih zapreka za punu mirovinu uz 60 godina starosti. Isto tako BUZ dajući potporu želi potaći organizatore referendumske inicijative da svoju pozornost i napore usmjere i na druge, za sadašnje umirovljenike prevažna pitanja, a to je prije svega životni standard  1,2 milijuna umirovljenika od kojih veliki broj, na žalost i sramotu svih nas, živi u siromaštvu.

Jasno je dakle kako referendumsku inicijativu trebaju podržati posebno svi budući umirovljenici, no isto tako je jasno da pitanje da li u mirovinu sa 65 ili 67 gledajući širu sliku i nije primarno za buduće umirovljenike već prvenstveno način izračuna mirovina. Dakle pitanje je svih pitanja koliko to dugo netko mora raditi odnosno uplaćivati u mirovinski fond da bi imao točno određenu mirovinu nakon svoje 60-te ili 65-te odnosno sa točno onoliko godina radnog staža koliko u trenutku umirovljenja bude imao. Ovo podrazumijeva da mirovina svakog osiguranika odnosno budućeg umirovljenika mora ovisiti prvenstveno o sredstvima koje je isti izdvajao za SVOJU mirovinu tijekom SVOG radnog vijeka. Nadalje, to podrazumijeva i da sve mirovine ili njihov dio koji se isplaćuje temeljem nekog od posebnih Zakonskih propisa (tzv povlaštene mirovine) ni u kom slučaju ne smiju biti na teret sredstava  mirovinskog fonda.

Svi izračuni kažu da za sadašnju prosječnu mirovinu jest dovoljno samo cca 25 godina radnog staža…. (uz uvjet da se u mirovinu ide sa 65 godina života)  jer već sa 30 godina staža bi trebali nakon 65-te imati mirovinu od 50% svoje prosječne plače, a sa 40 godina staža to se penje i preko 80%.....  U navedenom kontekstu sve nedostatne mirovine, dakle sve one ispod linije siromaštva  se trebaju rješavati doplatama ili dodatkom  iz sredstava socijalnih fondova……

Da bi se to dogodilo potrebno je žurno razdvojiti sve mirovine po Zakonskoj osnovi, a time i po izvoru financiranja, te naravno odmah ukinuti II mirovinski stup ili ga potpuno drugačije postaviti jer isti onako kako funkcionira u ovom trenutku nije u interesu kako umirovljenika tako još manje i same države….. Na žalost tema neophodne i sveobuhvatne mirovinske reforme se uglavnom politizira a samim time i banalizira, čak do te mjere da je svaka ozbiljna i argumentirana rasprava unaprijed eliminirana iz javnog (medijskog) prostora.

Zašto je tomu tako vjerojatno znaju svi oni koji nas uvjeravaju kako smo kao država uspješni i kako nam je dobro, no usprkos svemu tome izgleda da nitko izuzev pojedinaca iz vladajuće garniture tako uistinu ne misli…. a moguće je ni oni sami, no da bi se održali na vlasti jednostavno tako moraju pričati… ne/namjerno obmanjujući sebe i svih nas?!