BUZ je protiv povećanja penalizacije za prijevremeno umirovljenje

BUZ protiv povećanja penalizacije za prijevremeno umirovljenje kao i protiv samog produljenja radnog vijeka na 67 godina, protiv povećanja izdvajanja za II mirovinski stup …..  

Ova „mirovinska reforma“ koja će uslijediti je alarm svima koji se busaju u junačka prsa kada se radi o zaštiti prava umirovljenika da se konačno trgnu i zajedničkim snagama pokušaju promijeniti odnos (svake do sada) vlasti prema umirovljenicima, ali i drugim ranjivim socijalnim skupinama….

BUZ je io do sada više puta upozoravao da će se mirovine u budućnosti smanjivati što se ovom najavom i potvrđuje, no birači, prvenstveno umirovljenici među njima, svejedno svoj glas na izborima daju onima koji ih zakidanju već više od dva desetljeća…. dakle i sami umirovljenici kao i oni koji će to jednog dana biti su si dijelom i sami krivi za stanje u kojem jesu ili će se uskoro zateći……

 

Ovo je dio paketa mjera i zakona koje priprema Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u sklopu mirovinske reforme, koje planira u saborsku proceduru uputiti u rujnu.