BUZ na lokalnim izborima 2017.

BUZ je kao i mnoge druge političke stranke predao liste za lokalne izbore koji će se održati 21.05.2017. Na ovim izborima BUZ izlazi sa samostalnim ili koalicijskim listama u cijelom nizu JLS, ali isto tako u nekim JLS sa svojim kandidatima za lokalne čelnike odnosno sa samostalnom listom za predstavnička tijela. 

Vjerujemo da će i nekoliko naših kandidata za gradonačelnike uspjeti ostvariti zavidne rezultate jer se radi o odličnim kandidatima, ali isto tako cijeli niz samostalnih lista BUZ-a će imati priliku uvjeriti se u trenutnu vrijednost BUZ-a na području svoje JLS. To se posebno odnosi na sredine poput Bjelovara, Marine, Sinja, Velikog Trojstva, Vrbovskog i Zagreba.

Zanimljivo je napomenuti da je BUZ u većini JLS gdje je izašao sa samostalnom listom ujedno i jedina umirovljenička lista što će biračima zacijelo olakšati odabir.

 

Svim kandidatima BUZ-a želimo puno uspjeha…..