Ekonomska misao ili èista segregacija

PROTESTIRAMO

U današnjem dnevnom listu Jutarnji list naišao sam na jedno razmišljanje navodno istaknutog ekonomiste imenom Ante Babiæ koji ima odreðene zamisli glede prava glasa umirovljenika. Od njegovih moguæe i genijalnih ekonomskih viðenja ova mu zasigurno ide u rang onih kojih se ni nacistièka Njemaèka pod Hitlerom ne bi mogla postidjeti……  

 

Kako bi se inaèe nazvala osoba koja javno ispali slijedeæu izjavu:

 

«Babiæ: Pravo glasa treba ogranièiti na do 70 ili 80 godina

Buduæi da se može oèekivati da æe svaka vlada podilaziti umirovljenicima kao znaèajnom biraèkom tijelu od više od milijun ljudi, Babiæ predlaže i da se ogranièi pravo glasa, primjerice na 18 do 70 ili 80 godina. Kao jedan od moguæih kriterija za utvrðivanje sposobnosti, a potom i prava glasa, Babiæ predlaže, valjanost vozaèke dozvole.

 

Utjecaj umirovljenika na ekonomiju je ogroman, a oni su velika glasaèka mašinerija i netko æe prije ili kasnije to morati uèiniti - zakljuèuje ekonomist Ante Babiæ

 

Pitamo se koliko æe trebati vremena pa da dotièni možda krene i korak dalje pa da recimo na razini iste genijalnosti i providnosti predloži da recimo:

 

Pravo glasa imaju samo oni visinom preko  180 cm

Pravo glasa imaju samo oni težine više od recimo 100 kg.

Pravo glasa imaju samo oni sa VSS

Pravo glasa imaju samo oni koji imaju imovinu vrijednosti iznad milijun EUR

Pravo glasa imaju samo zaposleni sa primanjima iznad 10 000 KN

….. a onda još dodamo desetak drugih pravila politièke, rasne, vjerske, nacionalne….i dobijemo valjda po gospodinu Babiæu idealno društvo kojeg penziæi neæe zlorabiti jer ih je stvarno puno… èak što više,.. dakle previše,…

 

Nadamo se da u svom promišljanju gospodin Babiæ nema namjeru predložiti primijenu nekih «efikasnih metoda» kojima bi se mogao smanjiti broj umirovljenika, a koje su sukladno njegovim razmišljanjima veæ neki i u ne baš tako dalekoj povijesti koristili za jednu drugu populaciju????? …. Jer im je isto tako «malo zasmetala»????

….. a posebno je to i jer postaju politièki opasni, jer su u tolikom broju od preko 1,1 milijun, a još k tome sada i na putu potpunog politièkog jedinstva, toliko opasni da bi na HR politièkoj žabokreèini tj. sceni, mogli ozbiljno ugroziti èak i veliki dvojac, trojac…. (što god)  koji o istima veæ godinama vodi toliko veliku brigu da radi iste 80% penziæa od radom zaslužene mirovine veæ duuuuuugo, rekli bi smo predugo  ni za kruh nemaju.  

 

I sad se pojavi ovaj mislilac èije se «genijalne» ideje, èiste segregacije, objave na stranici dnevnih novina, a o nedavnom ujedinjenju umirovljenika što je oèito i glavni razlog za ovaj strah, koliko smo mogli vidjeti ni jednog jedinog slova,…… a trebali su, trebali,…. Zar ne?

 

Zagreb, 31. listopada 2009.

 

Tajnik i glasnogovornik SU

Milivoj Špika prof.