GO HSU GRADA ZAGREBA I BUZ OBILJEŽILI MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

HSU Grada Zagreba organizirao je, sa svojim partnerom s izbora za lokalnu i mjesnu (regionalnu) samoupravu, Gradskom organizacijom BUZ-a Grada Zagreba, na čelu s  Predsjednikom Draženom Štiglićem, obilježavanje Međunarodnog dana starjih osoba. U pratnji BUZ-a pridružio  nam se i Želmir Lang iz SU-a,. Obilježavanje ovog dana nastavak je zajedničke suradnje započete na spomenutim izborima.

14. prosinca 1990. godine Glavna Skupština Ujedinjenih naroda je proglasila 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba. Intencija je bila istaknuti značenje iskoristivog potencijala izrazito rastućeg svjetskog starijeg pučanstva.

HSU I BUZ zastupaju, promiču i zalažu se za produljenje i povećanje kvalitete života naših sugrađana kroz zdraviji način života, postizanjem veće stope zaposlenosti muškaraca i žena starije životne dobi,kroz odgovarajuće poticaje vezane uz sustav oporezivanja i sustav socijalne sigurnosti, otvaranje radnih mjesta prilagođenih ovoj dobnoj skupini, fleksibilne rasporede radnoga vremena, informiranje, programe obuke i obnavljanja znanja i vještina prilagođenih dobi te mjere zbrinjavanja starijih osoba poduzete u javnome i privatnome sektoru.

Također ne zanemaruje se značaj utjecaja nakreiranje politika tržišta rada. Prepoznali smo da politike zapošljavanja mladih i starijih osoba moraju biti komplementarne i određuju našu budućnost. Promicati pozitivne stavove prema starijim zaposlenicima (kada je to moguće) i boriti se protiv diskriminacije prema dobi na tržištu rada, svakodnevni nam je zadatak.

Aktivnim sudjelovanjem u provođenju reformi mirovinskoga sustava u cilju prilagođavanja produljenju životnoga vijeka i rastućem broju starijih osoba koje rade bez prijave, potičući kada je to moguće produljenje zdravoga radnoga vijeka i održavajući međugeneracijski reciprocitet i međugeneracijsku jednakost, promičemo održivost i primjerenost mirovinskoga sustava kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Umirovljenička populacija danas je na rubu posvemašnjeg osiromašenja.

I ono što je najbitnije zalažemo se za ispunjenje obećanja na dostojanstven i siguran život i zaštitu od izrabljivanja i tjelesnog i duševnog zlostavljanja.