Grujiæ predsjednik Stranke umirovljenika

Prenosimo iz drugih medija.  

Na izvanrednom saboru Stranke umirovljenika za novog predsjednika izabran je Lazar Grujiæ, a odluèeno je i da æe stranka preseliti sjedište iz Splita u Zagreb.


Na saboru stranke, održanom u èetvrtak naveèer, donesen je i novi statut stranke te izabrano novo vodstvo.

Dosadašnji predsjednik Stranke umirovljenika Stanislav Jelaèa, koji je izabran za zamjenika predsjednika stranke rekao je kako zbog niza osobnih razloga ne želi mijenjati svoje prebivalište, te kako je sazrelo vrijeme za neke nove - svježe ljude.

Novi predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujiæ u svom nastupnom govoru rekao je kako je stranci glavni cilj poboljšati sadašnji bijedni standard umirovljenika.

Naš cilj je da prosjeèna mirovina ostvarena temeljem potpunog minulog rada (radnog staža) iznosi oko 75 posto prosjeène hrvatske plaæe, što se uz dostatnu politièku volju može vrlo brzo realizirati, poruèio je Grujiæ.


Hina|Net.hr14.08.2009.