GV Splita - Umirovljenicima božiènice od 1000, 600 i 400 kn

Gradski vijeæe Splita na svojoj posljednjoj sjednici je donijelo odluku da æe svi umirovljenici, te oni sa socijalnim primanjima  do 2000 kuna dobiti božiænicu u visini od 1000 kuna, zatim oni sa mirovinama od dvije tisuæe do 3000 kuna æe dobiti po 600 kuna, a ostali  po 400 kuna.

 

Rezultat je to koji potvrðuje ispravnost odluke SU-a Splita da podrži listu Željka Keruma.

 

U nastavku prenosimo tekst iz dnevnih novina Slobodna Dalmacija


Svi splitski umirovljenici i socijalno ugroženi graðani, njih oko trideset i pet tisuæa, odlukom Gradskog vijeæa dobit æe ove godine obeæane božiænice, a za tu æe se namjenu iz ovogodišnjeg proraèuna izdvojiti nešto više od 30 milijuna kuna.

Tri kategorije

Novost je što su božiænice podijeljene u tri kategorije: tisuæu kuna naknade za božiæne i novogodišnje blagdane dobit æe umirovljenici èija mirovina ne prelazi dvije tisuæe kuna te socijalno ugroženi graðani, božiænicu u iznosu od 600 kuna dobit æe umirovljenici èija se primanja kreæu izmeðu dvije i tri tisuæe kuna, a 400 kuna sjest æe na raèun umirovljenicima koji imaju mirovinu veæu od tri tisuæe kuna.

− Prilikom odreðivanja božiænica vodili smo se službenim podacima o broju umirovljenika i visini njihovih mirovina koje nam je dostavio Zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ažuriraju gotovo svaka tri mjeseca. Od danas kreæemo u akciju da svi umirovljenici na vrijeme dobiju svoje božiænice – istaknula je proèelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vuèetiæ, dodavši kako su pravo na božiænice ostvarili i graðani koji su svoje mirovine zaslužili u inozemstvu.

Gradonaèelnik Željko Kerum, pak, ovom je prilikom dao novo obeæanje: najkasnije za dvije godine svim æe umirovljenicima, uz božiænice, biti isplaæena i 13. mirovina.

− Iduæe godine neæemo izaæi iz krize u kojoj se nalazi cijela država, no 2011. ili godinu kasnije bit æemo u moguænosti penzionerima isplatiti tu 13. mirovinu. Do tada æemo nastaviti isplaæivati barem ovakve iznose prije božiænih blagdana – poruèio je Kerum.