HSU odgovorio na dopis SU-a

Objavljujemo u cijelosti dopis HSU-a kao odgovor na našu inicijativu - dopis za okupljanje svih stranaka i udruga umirovljenièke preferencije koji smo uputili svim navedenima 15.09.2009..

Zagreb, 6. listopada 2009.

Poštovani,

s obzirom na vaše pismo koje ste Hrvatskoj stranci umirovljenika uputili prošloga tjedna, želimo vam skrenuti na pažnju na neke èinjenice. Kao što znate, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) jedina je parlamentarna umirovljenièka stranka kojoj biraèka potpora neprestano raste. Prema istraživanju agencije Puls u lipnju je iznosila 6,8 posto, a u kolovozu 6,9 posto, odnosno – HSU se nakon dužeg vremena primaknuo brojci od gotovo sedam posto na listi popularnosti hrvatskih politièkih stranaka, pretekavši tako i neke do juèer snažnije stranke poput HSS-a. Upravo smo zbog toga s osobitim žaljenjem proteklih tjedana promatrali pokušaj javne harange koju je vaša stranka pokušala plasirati na štetu HSU-a. Nikako ne razumijemo razloge zbog kojih ste se imali potrebu obraèunavati sa Strankom, s kojom se sada, barem tako tvrdite u svome pismu namjere (nazovimo ga tako) želite ujediniti. Na sreæu, veæina medija vaše napade, pa i posve nepotrebne i nièim izazvane uvrede, nije smatrala dovoljno vjerodostojnim za objavu, objavili su ih tek rijetki i to prethodno nas kontaktirajuæi za komentar.
Hrvatska stranka umirovljenika oduvijek je željela ujedinjenje svih politièkih stranka orijentiranih ka dobrobiti hrvatskih umirovljenika. To je izvorno bila naša ideja, no, konaènu odluku smo morali prolongirati onoga trenutka kada smo shvatili da su neke umirovljenièke stranke osnovane s iskljuèivim ciljem destabilizacije HSU-a, te preuzimanja naših glasova na prošlim parlamentarnim izborima. U tome su, nažalost, djelomièno i uspjele što je jedan od temeljnih razloga zbog kojih danas HSU u Hrvatskom saboru ima samo jednog zastupnika koji predstavlja interese umirovljenièke populacije.
Uostalom, s tom ste èinjenicom i sami upoznati, s obzirom na to da ste u vrijeme pojave SU-a bili èlanovi naše stranke i osuðivali naèin na koji je SU kršio izbornu šutnju i pokušavao se na neèasne naèine dokopati glasova naših biraèa.
Nažalost, moramo konstatirati da je èelništvo današnjeg SU-a sastavljeno upravo od ljudi koji u Hrvatskoj stranci umirovljenika nisu bili spremni raditi na dobrobit svih hrvatskih umirovljenika nego su stranaèke interese neprekidno podreðivali osobnim interesima. Tome u prilog govore i posljednji dogaðaji u Splitu, gdje je Milica Cipci, suspendirana predsjednica Gradske organizacije HSU-a, a koja se u ovom trenutku nedvojbeno nalazi u višestrukom sukobu interesa, prešla u Stranku umirovljenika, otvarajuæi na taj naèin moguænost trgovine vijeænièkim glasovima u Gradskom vijeæu Splita.

Zbog svega toga, nažalost, ne smatramo vas potencijalnim dobronamjernim suradnicima, nego skupinom nezadovoljnika koja je osnovala stranku kako bi se domogla pozicija do kojih nije mogla doæi poštenim radom i zalaganjem. Ipak, kako je potencijalno rijeè o interesima hrvatskih umirovljenika, odluèili smo o vašem prijedlogu raspraviti na sjednicama naših stranaèkih tijela i organa, te æemo vas o konaènim odlukama obavijestiti naknadno.

U ime Hrvatske stranke umirovljenika, Silvano Hrelja, predsjednik