HTV Reportaža Potpisivanje Sporazuma o Suradnji

Evo kako je za juèerašnu emisiju Otvoreno novinar HTV-a vidio potpisivanje Sporazuma o udruživanju umirovljenièkih stranaka i udruga.