Inicijativa sindikata...., premalo ili promašeno…..

BUZ podržava inicijativu sindikata „67 je previše“ odnosno da dobna granica za umirovljenje bude 65 godina starosti, kao i da se smanji penalizacija za prijevremeno umirovljenje, ali ne podržava soliranje, estradizaciju i politiziranje koje nameću pojedini čelnici sindikalnih središnjica…. 

Radno zakonodavstvo  uz Mirovinski sustav u široj slici čini integralnu cjelinu i ne daje nikome exluzivu, dakle ni  pojedinom sindikatu, udruzi ili političkoj stranci, da u ime svih zainteresiranih iznosi stavove ili prijedloge, uključujući i najavljeni  prijedlog – inicijativu „67 je previše“ za referendum.

Radničke sindikate, gledajući kroz najavljenu inicijativu očito previše ne brinu pre/male plaće zaposlenika odnosno radnika, očito ih ne brine ni činjenica da je prekarni rad (rad na određeno vrijeme) i općenito nesigurnost radnog mjesta jedan od glavnih uzroka što mladi masovno napuštaju Hrvatsku, očito ih ne zabrinjava ni činjenica da je uz njihovu „gromoglasnu šutnju“ kroz brodogradnju do sada ishlapilo više od 30 milijardi kuna, očito ih previše ne brine ni činjenica da je gotovo cijeli proizvodni sektor u Hrvatskoj uništen ili na koljenima, očito ih ne brine ni kolika će im mirovina biti u odnosu na plaću kada jednog dana i oni sami postanu umirovljenici, ali im je odjednom najvažniji problem postalo pitanje da li će u mirovinu (čitaj u siromaštvo) otići sa 67 ili 65 godine starosti…..

Ako sindikati koristite vrijeme kada će predizborne aktivnosti za EU parlamentarne izbore biti najintenzivnije da bi skrenuli pozornost na sebe pokrećući  ovakve inicijative onda oni u stvari pokazuju svu svoju slabost pretvarajući se time bez potrebe u neki kvazi politički faktor, možda ne/namjerno i u nečiju „korisnu budalu“, dakle ono  što uporno ističu da nisu. Na trenutke se stiče dojam da su pojedinci objektivima i „svjetlima reflektora“ spremni pretpostaviti i sam cilj za koji bi se trebali boriti…..

Ne može se sindikalna borba za radnička i ili umirovljenička prava voditi prigodničarski ili u funkciji bilo koje političke opcije, pa bilo to i ne/namjerno, već konstantno i isključivo u interesu onih čije se interese želi zastupati. A da bi se postigao uspjeh uvijek je ključna jedna te ista činjenica koju na žalost mnogi zaboravljaju….,

 

….ZAJEDNIŠTVO!!!

U Zagrebu, 19.03.2019.

 

Predsjednik BUZ

Milivoj Špika