Izmjene Zakona o lokalnim izborima ili ruganje građanima

Novim prijedlozima za  izmjene Zakona o lokalnim izborima će se po svemu sudeći pokušati složiti „nova igra“ tako da između ostalog omogući i nekome da sa podrškom birača „od 1,6%“ pokuša postati gradonačelnik odnosno načelnik ili župan. Očito netko misli da ako je bilo moguće sa potporom biračkog tijela od 16% dobiti apsolutnu vlast u državi da bi sa nešto manjim rejtingom, zašto ne i sa potporom birača „od samo  1,6%“,  to moglo upaliti i na nižoj razini, a kada se kaže „niža“ razina onda se u prvom redu misli na Grad Zagreb, a tek onda, i bez namjere da uvrijedim bilo koga, na druge sredine odnosno JLS.
 
Resorni je ministar tako u ime Vlade najavio velike uštede u proračunima JLS koje će se po njemu postići smanjivanjem broja članova predstavničkog tijela kao i zamjenika izabranih župana, gradonačelnika i načelnika. Ono što nije kazano je to da od ušteda u konačnici neće biti ni „U“ od ušteda jer će se kao i do sada za stranačke uglednike izmisliti nova radna mjesta tako da će u konačnici trošak biti vjerojatno veći no što je bio do sada. Ono što su doista trebali i mogli predložiti  kao istinsku reformsku mjeru štednje i racionalizacije na lokalnoj razini umjesto ove kozmetike je promptno ukidanje niza potpuno nepotrebnih i nefunkcionalnih JLS, u prvom redu niza odnosno nekoliko stotina općina kao i više manjih sredina sa statusom grada.
 
Da sve bude još smješnije sada se predlaže i novost da se u JLS na izborima može kandidati i osoba iz bilo koje druge sredine ako samo dan prije raspisivanja izbora u nekoj JLS prijavi svoje prebivalište. Bilo bi to uistinu smiješan prijedlog da nije tragičan i toliko uvredljiv prema građanima koje se ovakvim prijedlogom zapravo vrijeđa tretirajući ih kao potpuno nesposobne da sami među svojim sugrađanima izaberu gradonačelnika, župana ili načelnika. U kuloarima, a sve više i otvorenije u javnosti,  se ovaj prijedlog već podrugljivo naziva  Lex Vanđelić  aludirajući time da se ovom izmjenom Zakona o lokalnim izborima u stvari želi HDZ-u omogućiti da u Zagrebu kao kandidata za gradonačelnika predlože osobu koja sa Zagrebom u političkom smislu praktično nema ništa. Naravno da će se eventualnim usvajanjem ovog prijedloga pokušati i u nekim drugim sredinama ubaciti poneki „padobranac“ kojim bi neke od stanaka pokušale pridobiti biračko tijelo na svoju stranu, no meni se čini da bi to mogao biti pravi debakl u svakoj takvoj sredini.
 
U nazovi civiliziranim sredinama tako nešto predložiti nikome normalnom ne bi ni palo na pamet, što više, ako bi se to pitanje reguliralo nekim pravilom onda bi se vjerojatno prije uvelo pravilo koje ima i neku logiku, a to da se nitko ne može kandidirati ni za kakvu funkciju u JLS bez određenog minimalnog vremenskog roka življenja u istoj, svakako izraženog u godinama, u kojem neprekidno živi u toj istoj JLS, a to ni u ludilu ne bi bio jedan dan prije raspisivanja lokalnih izbora. Ovaj sramotan pokušaj varanja i ponižavanja građana će zasigurno osujetiti i oni sami kao birači, i za očekivati je da će svojim bojkotom kandidata i stranke koja ga tako predlaže svim „despotima“ jasno pokazati što o tome misle.
 
Svakome tko je na bilo koji način uključen u politička zbivanja je jasno što znači stranačka stega kao i način kako to funkcionira u stvarnosti, no oni koji u Hrvatskom saboru dižući svoju ruku donose neku od prethodno navedenih odluka moraju uzeti u obzir di a ih nikakva stranačka stega ne obvezuje da glasaju odnosno donose odluke ili Zakone koji su u suprotnosti sa interesima građana, a bogme i zdrave pameti. Da li su saborski zastupnici samo stranački poslušnici bez vlastitog dostojanstva i savjesti vidjeti će se po njihovom ponašanju i raspravama kada ovaj prijedlog dođe u Hrvatski sabor.
 
Onaj zastupnik koji u Hrvatskom saboru ne smije ili ne glasa po vlastitoj savjesti ne bi smio imati ni pravo na neotuđivost mandata.