Kome raste rejting ??

Zagreb, 02.09.2009.

Priopæenje za medije

 

SU nema namjeru ni na koji naèin utjecati na bilo èiju ureðivaèku politiku kao ni radi toga reagirati jer smatramo da svaki medij objavljuje po svojoj savjesti i u interesu objektivnog izvještavanja naših graðana.

 

Naša reakcija stoga nije poradi objave neèijeg komentara ili analize veæ iskljuèivo radi oèite laži koju je izgovorio, a mediji prenijeli, gospodin Silvano Hrelja predsjednik HSU-a koji tvrdi kako su biraèi ni manje ni više nego nagradili njegov dakle HSU-ov pošten odnos prema politici jer je prema istraživanju agencije Puls “Crobarometar”, HSU u kolovoškoj anketi dobila 6,9 posto glasova anketiranih i time po istoj postala èetvrta stranka po snazi.

 

Provoditelju i naruèitelju ankete valjda ne treba posebno objašnjavati kako i koliko su realne njihove ankete glede umirovljenika i HSU-a bile i pred prošle parlamentarne izbore kada su u ponuðenim opcijama konstantno izostavljali SU koja je i bez medijske ili sl. halabuke bila po izbornim rezultatima najjaèa izvan parlamentarna stranka i upravo ona koja je pomrsila raèune baš HSU-u koji tobože sada ima rejting èetvrte stranke, no to je ipak problem onih koji valjda žele objektivno prenijeti raspoloženje biraèkog tijela pred nadolazeæe izbore. 

 

Ne samo dopustiti, veæ èak i biti gotovo dva mandata u vladajuæoj koaliciji koja je svojom neodgovornom politikom srozala umirovljenièki standard na najniže grane u posljednjih 18 godina, te tako nešto definirati kao «pošten odnos prema politici» je izravan atak na zdrav razum umirovljenika odnosno biraèkog tijela  kojemu je Silvano Hrelja uopæe uputio svoje rijeèi.

Zar navedeni «politièki poštenjak» misli da je biraèko tijelo toliko zaboravno pa da više ne pamti kako je nakon prošlih parlamentarnih izbora upravo on osobno i to kao prvi koalicijski partner dotrèao HDZ-u i potpisao onaj sramotni koalicijski sporazum kojim HDZ nije imao apsolutno nikakvih obveza prema umirovljenicima i HSU-u. Ova sadašnja gluma oko tobožnjeg izlaska iz koalicije i naglo probuðene svijesti o potrebi i borbi za umirovljenike je jeftin pokušaj zavaravanja biraèkog tijela, posebno umirovljenika i samo još jedna potvrda one izreke kako štakori prvi napuštaju brod koji tone a ne posljedica neke promišljene politike, naravno osim ako se u to ne raèuna iskljuèivo osobna korist. Tražiti sada, dakle tek kada ju je i sam ostvario, preispitivanje prava ili ukidanje povlaštenih Saborskih mirovina kvazi zalaganjem raznim prozirnim populistièkim pamfletima je degutantnost sama za sebe jer je taj «borac» za umirovljenike je šutio sve vrijeme dok nije i sam shvatio da tone skupa sa onima kojima je cijelo vrijeme držao «štangu».

Što se nas u SU-u, a vjerujemo i kod velike veæine umirovljenika odnosno samih biraèa tièe, navedeni gospodin može slobodno i dalje u svom stilu nastaviti dizati svoju rukicu u parlamentu za sve što HDZ predloži kao što je dosljedno svojoj «poštenoj politici» radio i u svih ovih prethodnih šest godina. Tako bi naime zadržao svoju «dosljednost i politièko poštenje» a ovako samo pokazuje prevrtljivost koja na politièkoj sceni više ne smije imati prostora za svoju daljnju trgovaèku djelatnost.

Reklo bi smo i ono: «Da nije tragièno bilo bi smiješno».

 

Ovime naravno ne želimo prijeèiti bilo kome da kaže što god hoæe, pa tako ni gospodinu Silvanu Hrelji, no da ima i malo politièkog poštenja na što se poziva onda bi i sam kazao kako je u stvari dobar udio u onih 6,9% upravo SU-ov udio, a koliki toèno, imati æe priliku uskoro saznati nakon one najpreciznije ankete, ankete u kojoj sudjeluju svi graðani RH. Do tada se on i svi onakvi mogu i dalje tješiti i uvjeravati kao i do sada, kako i koliko su veliki.

 

Predsjednik SU:

Lazar Grujiæ dipl.oec.