Naš odgovor na tekst Veèenjeg lista od (16.10.09.)

Donosimo naš odgovor na juèerašnji tekst u Veèernjem listu. Zamolili smo uredništvo Veèernjeg lista da se isti objavi.

Poštovani,
       U privitku vam dostavljamo naš odgovor na èlanak objavljen u juèerašnjem izdanju Vašeg – našeg lista - Veèernji list od 15.10.2009. novinara Nikola Sever Šeni,  pod naslovom «Umirovljenici svih stranaka ujedinjuju se».

Molim Vas da, radi javnosti ovo naše reagiranje objavite.

Unaprijed se zahvaljujemo.

Sa Poštovanjem

Tajnik i glasnogovornik SU
Milivoj Špika prof.  


Tekst:

       Ponukani nizom netoènih tvrdnji objavljenih u Veèernjem listu od 15.10.2009. novinara Nikola Sever Šeni,  pod naslovom «Umirovljenici svih stranaka ujedinjuju se», prisiljeni smo reagirati kako naše èlanstvo, biraèe odnosno javnost, ne bi doveli u zabludu i time opstruirali konstruktivan pristup inicijativi okupljanja svih umirovljenièkih opcija.
      
       Za nas u SU-u je potpuno irelevantno tko je inicijator sadašnje, po nama izvrsne akcije koja je na dobrom putu da napokon uspije okupiti sve politièke stranke i udruge umirovljenièke preferencije. No kada to želi istaæi kao svoju inicijativu u ime HSU-a,  njena glasnogovornica  gospoða Branka Valentiæ  ne govori istinu zato što je upravo HSU opstruirao sve sliène inicijative i dogovore do sada, ukljuèujuæi i onaj pred prošle parlamentarne izbore (2007.) na kojima je HSU ostao na jednom mandatu iskljuèivo radi dogovora samog Hrelje i pojedinaca iz SU-a. Uradili su to samo da on jedini proðe ako zastupnik i temeljem toga preuzme HSU, a za uzvrat je obeæao da æe odmah potom provesti ujedinjenje sa SU-om.

       Takoðer nam je neprihvatljivo da nas se  proziva  za tobožnje sustavno blaæenje saborskog zastupnika i predsjednika HSU-a gospodina Silvana Hrelje na našim WEB stranicama jer se na istima ne nalazi ništa osim jednostavne istine i naših argumentiranih odgovora na ponašanje drugih politièkih èimbenika u RH, pa tako i HSU-a.  Naša retorika prema HSU-u kao i meðusobni odnos æe se zasigurno mijenjati sjedanjem za zajednièki okrugli stol, no kako do toga još nije došlo, ni mi do daljnjega nemamo nikakvu obvezu ublažavati naše stavove o pojedinim politièkim potezima HSU-a  za koje smatramo da su štetni za umirovljenike RH. Što se SU-a tièe, za politièki razgovor sa bilo kime nismo niti æe mo postavljati ikakav uvjet bilo kome pa tako ni HSU-u, no isto tako neæemo ni prihvatiti neèiji uvjet, pa bio on i od uvaženih kolega iz HSU-a.
      
       Netoèno je takoðer da se o naèinu ili stupnju moguæeg zajedništva uopæe prièalo  sa bilo kime, pa tako nije bilo rijeèi ni o možebitnoj podjeli izbornih jedinica, «fotelja» ili bilo èega što je u vezi sa time. Otvarati sada takve teme ili iznositi neke insinuacije temeljene na istrgnutim dijelovima reèenice iz sasvim drugog konteksta može znaèiti da se nije dobro razumjela tematika i problematika ovog procesa u kojem sve ima logièan slijed u kojem su mandati zadnja tema.
       
       U samom tekstu se izmeðu ostalog i bez razloga spominju imena nekih osoba i stranaka koji sa navedenom inicijativom nemaju apsolutno nikakve veze, ali  sve skupa ima veze sa nedostatkom politièke kulture kod nekih koji èak i neformalne ili potpuno privatne, neprovjerene, „izvore“ žele koristiti na nemoralan naèin u javnom i  politièkom djelovanju.
        
       SU sa svojim predsjednikom Lazarom Grujiæem ima apsolutno povjerenje u sve dobronamjerne aktere ukljuèene u ovu akciju, a posebno u èelništvo MUH-a sa predsjednikom Josipom Vincekom  koji  se sa svojim timom bezrezervno zalaže za zajednièki uspjeh inicijative. Svaki neargumentirani izraz sumnje u takve namjere doživljavamo i kao napad na nas same.  
       
       Vjerujemo da su napokon svi shvatili kako su sami premali, ali isto tako i da smo svi zajedno dovoljno jaki za veliki iskorak,... prema naprijed, naravno.
      
Molim Vas da, radi javnosti ovo naše reagiranje objavite kao ispravak netoènih tvrdnji.

                                                                             Tajnik i glasnogovornik SU
                                                                             Milivoj Špika prof.