O programima, a ne izborima

Potpuno se slažemo sa SUH-om da umirovljeničke stranke sa umirovljeničkim udrugama mogu i trebaju surađivati isključivo na programskoj razini  stoga nam ni na koji način nije bila niti će biti namjera gurati umirovljeničke udruge u političku arenu. Posebno nam je drago da to, pa i kroz nedavno aktivno sudjelovanje glavnog tajnika SUH-a Igora Kneževića na javnoj tribini u organizaciji Platforme UMIROVLJENICI ZAJEDNO, vide i kolege u SUH-u i MUH-u.

Jasno i to da u prenošenju informacija u pojedinim medijima dolazi ili može doći do određenih nespretnih ili pogrešnih interpretacija na što ne možemo utjecati, no važno je da svi mi koji želimo raditi na programskoj suradnji znamo i razumijemo važnost zajedničkog djelovanja, umirovljeničkih stranaka na političkoj razini uz suradnju sa umirovljeničkim udrugama na programskoj razini.

UMIROVLJENICI ZAJEDNO politička platforma kroz svoje predstavnike strogi pazi i paziti ćemo stalno da u javnosti bilo izgovorenom ili napisanom riječju ni na koji način ne stvaramo dojam kako se umirovljeničke udruge bave politikom…  

Tekst SUH-a možete pročitati na priloženom linku…