Održan Izvanredni izborni Sabor Stanke umirovljenika

13.08.2009. u Splitu je održan Izvanredni izborni Sabor Stanke umirovljenika na kojoj je uz donošenje novog Statuta SU-a, promjene sjedišta Stranke koje je od danas u Zagrebu, izabrano i novo vodstvo Stranke koje od danas saèinjavaju:

Predsjednik Stranke umirovljenika –                      Lazar Grujiæ dipl. oecc.

Zamjenik predsjednika Stranke umirovljenika –   Stanislav Jelaèa dipl. iur.

Potpredsjednik Stranke umirovljenika –              Dragutin Pukleš  dipl. oecc.

Potpredsjednik Stranke umirovljenika –                 Venko Banoviæ dipl. oecc.

Potpredsjednik Stranke umirovljenika –                 Stipe Radiloviæ mr. sc.

Èlan predsjedništva Stranke umirovljenika-           Ivan Paviæ prof.

Tajnik Stranke umirovljenika-                                  Milivoj Špika  prof.

            U ime Predsjednika SU-a Stanislava Jelaèe predsjednik Glavnog odbora SU-a Ivan Viskoviæ  podsjetio je delegate na razdoblje od osnutka do današnjih dana naglasivši da je u tom razdoblju bilo uspjeha ali i padova, no najvažnije je da smo i pored prognoza da æe mo kratko trajati kako su govorili razni nedobronamjerni i neskloni nam politièari i stranke, danas na njihovu žalost još jaèi i prisutniji na politièkoj sceni i to nakon prošlih parlamentarnih izbora i kao najjaèa izvan parlamentarna stranka. Premještanjem sjedišta stranke u Zagreb otvorili smo jednu potpuno novu stranicu u politièkom djelovanju Stranke umirovljenika na nacionalnoj razini te je time otvorili i za nove ljude i ideje što æe mo svakako znati iskoristiti za dobrobit svih umirovljenika.

Uèinio sam puno, no kako zbog niza osobnih razloga ne želim mijenjati svoje mjesto prebivališta,  sazrelo je vrijeme za neke nove – svježe ljude kojima želim uspjeh u buduæem radu, rijeèi su dosadašnjeg predsjednika SU-a gospodina Stanislava Jelaèe koji je shvativši da stranka mora u svom razvoju iæi dalje, pronašao svoju unutarnju snagu i izdignuvši iznad osobnih interesa daljnje voðenje SU-a temeljem niza unutarstranaèkih dogovora prepustio gospodinu Lazaru Grujiæu predsjedniku ŽO zagrebaèke županije koji se prvenstveno izbornim rezultatom i organizacijskim sposobnostima pokazao kao najpodesniji rješenje za nadolazeæe vrijeme odnosno daljnju afirmaciju Stranke umirovljenika koja po politièkoj snazi pretendira u skoroj buduænosti biti treæa politièka opcija u RH.

Novi predsjednik SU-a gospodin Lazar Grujiæ u svom nastupnom govoru posebno je istaknuo veliku zahvalnost na trudu i doprinosu dosadašnjem predsjedniku i svom sadašnjem zamjeniku SU-a gospodinu Stanislavu Jelaèi koji se današnjim danom odnosno izborom novog vodstva SU-a potvrdio kao jedan od rijetkih politièara na politièkoj sceni Hrvatske koji je  svojim vizionarstvom i bez ikakvih unutarstranaèkim turbulencija uspješno trasirao novi razvojni put SU-a u uspješnu buduænost, te naglasio da današnjim danom SU i on osobno kao novi Predsjednik preuzima punu odgovornost i inicijativu u rješavanju nagomilanih problema koje tišti umirovljenièku populaciju u RH te koristi prigodu pozvati na suradnju i sve umirovljenièke udruge kao i politièke stranke umirovljenièke politièke preferencije.

Naš glavni cilj je poboljšati sadašnji, a po nama bijedni standard umirovljenika, stoga na tom putu nema niti može biti ikakvih kompromisa a još manje bilo kakve politièke trgovine koja bi tek nekim pojedincima osigurala bolji materijalni status.

Hrvatski umirovljenici imaju pravo na život dostojan èovjeka i primanja sukladno svojim izdvajanjima u mirovinski fond iz kojega se nikako ne trebaju odnosno ne bi smjelo financirati bilo kakve povlaštene kategorije umirovljenika.  

Naš cilj je da prosjeèna mirovina ostvarena temeljem potpunog minulog rada (radnog staža) bude u visini od cca 75% prosjeène plaèe u RH što se uz dostatnu politièku volju može vrlo brzo realizirati, te pozvao sve umirovljenike da se pridruže SU-u u nastojanju da se ovaj cilj postigne u što kraæem vremenu…. zakljuèio je u svom nastupnom obraæanju  predsjednik SU-a Lazar Grujiæ.

U daljnjem tijeku Skupštine izabran je i novi No i to u sastavu:

Katica Paviæ 

Boško Krmek

Devèiæ Višnja 

zamjenici:

Josip Marušiæ,

Danica Matiæ i

Ante Martiniæ

Takoðer je izvršen i izbor novog Suda èasti i to:

Neven Pažanin

Boris Babiæ

Maja Mileta

Nakon održane izvanredne Izborne Skupštine svoju konstituirajuæu sjednicu održalo je novoizabrano predsjedništvo koje je u svoje redove kooptiralo Ivana Paviæa kao èlana predsjedništva, te je na prijedlog predsjednika SU-a imenovan i novi Tajnik SU-a, Milivoj Špika prof.  koji je odmah potom imenovan i za glasnogovornika SU-a.

Svoje konstituirajuæe sjednice održali su i NO koji je usvojivši svoj poslovnik o radu izabrao i svog predsjednika  Katicu Paviæ, te isto tako i Sud èasti èiji je prdsjednik od danas Neven Pažanin.

Nakon održane Skupštine – Sabora organizirano je druženje i zajednièki domjenak - ruèak, a nakon toga se veæina skupštinara uputila i u obližnje malo mjesto Stobreæ gdje je dosadašnji predsjednik SU-a Stanislav Jelaèa pozvao sve skupštinare na još jedno dodatno druženje koje je prošlo u jednoj pravoj dalmatinskoj opuštenoj atmosferi.