Osnovana GO SU Jastrebarsko

10.09.2009. u prostorijama Sveuèilišta u Jastrebarskom, ulica Dr Franje Tuðmana održana je osnivaèka Skupština Gradske organizacije SU JASTREBARSKO. Nova Gradska organizacija SU pripada Zagrebaèkoj županiji, a sazvana je na inicijativu Ivana Pintura kao predsjednika  Inicijativnog odbora za osnivanje ustrojstvenog oblika GO SU u Jastrebarskom. Osnivaèkoj Skupštini nazoèio je i predsjednik SU gospodin Lazar Grujiæ.

 

Osnivaèku Skupštinu je službeno otvorio predsjednik IO Ivan Pintur koji je pozdravivši nazoène odmah krenuo sa radnim dijelom koji je protekao u vrlo konstruktivnoj i dakako, radnoj atmosferi.

 

Skupu se obratio i predsjednik Stranke umirovljenika gospodin Lazar Grujiæ koji je nazoènima u kratkim crtama predstavio program SU-a na nacionalnoj razini te nakon toga pojasnio trenutno politièko stanje u zemlji kao i samu poziciju Stanke umirovljenika na hrvatskoj politièkoj sceni. Posebno je istaknuta dosljednost i prepoznatljivost SU-a koja je posebno u zagrebaèkoj županiji poluèila izniman izborni rezultat i to sa samostalnom listom. Sa dobivenih 8000 glasova u samo jednoj županiji biraèi su i više no jasno kazali koji politièku stranku umirovljenièke preferencije žele, a mi shvatili važnost da se to povjerenje opravda daljnjim radom, zakljuèio je predsjednik SU-a svoje kratko izlaganje.  

 

 

U daljnjem tijeku Skupštine izabrano je i novo vodstvo GO SU Jastrebarsko:

 

Predsjednik:  Ivan Pintur

 

Predsjedništvo:  Ivan Pintur, Ivan Jurkoviæ, Slavko Èuèiæ, Ivan Košcica, Ružica Lukina, Danica Petroviæ, Dragutin Pustaj.

 

Tajnik: Ivan Jurkoviæ

 

Nadzorni odbor: Slavica Bartoloviæ, Ksenija Škrgatiæ i Petar Ribariæ.

 

Sud èasti: Tomo Samac, Anka Šoiæ, Slavko Šebeèiæ.

 

Rad Skupštine zakljuèio je novoizabrani predsjednik GO SU gospodin Ivan Pintur koji se u svom kratkom obraæanju  prvo zahvalio svim èlanovima na jednoglasnoj podršci, naveo niz aktivnosti u dosadašnjem razdoblju, te nakon toga najavio mnoštvo novih zadataka koje sa svojim vodstvom kani realizirati u predstojeæem razdoblju.