Otvoreno pismo budućim umirovljenicima

Kako je pobogu nešto vaše ako sa time ne možete slobodno raspolagati???

… i kako vam netko može oteti nešto sa čime nikada niste mogli raspolagati niti će te ikada moći??

 

Kada bi II mirovinski stup funkcionirao onako kako su ga u početku reklamirali, a istu priču „prodaju“ i sada, a reklamirali su ga kao da se radi o III dobrovoljnom stupu, onda bi se moglo raditi i pričati odnosno novoj otimačini od umirovljenika, no kako se radi o tome da ne postoji nikakav stvaran novac u II mirovinskom stupu nije teško zaključiti što vlada ovim manevrom doista želi uraditi. Vlada si naime samo želi otvoriti prostor za nova zaduženja jer prebacivanjem II stupa u prvi se za isti nominalni iznos smanjuje javni dug, a time i otvara realna mogućnost za nova zaduženja…..  ili bolje kazati za novu kupovinu biračkog tijela, i u tom detalju je sva mudrolija ove mirovinske reforme za koju sam već rekao da je pretakanje iz šupljeg u pravno….

Da vas podsjetim, cca 70% sredstava II mirovinskog stupa je u državnim obveznicama koje su realno gledajući nenaplative, a ostatak je distribuiran kroz razna ulaganja od kojih su nemali iznosi isključivo za pokrivanje loših kreditnih plasmana banaka vlasnika OMF-ova, dakako na štetu budućih umirovljenika …. i sve to bez mogućnosti bilo kakve kontrole onih o čijem se novcu radi…. model II mirovinskog stupa kojeg smo uveli je napušten ili drastično srezan od gotovo svih koji su ga iz istih razloga kao što je to Hrvatska „morali“ uvesti……  Najveća bizarnost u svemu je da jedino još neki „naši“ političari razmišljaju da ga umjesto rezati ili zamrznuti treba jačati….. a to je samo još jedan dokaz više o kolikom se nepoznavanju materije  ili pak čistom interesu radi.

Osnova manipulacije sa svima onima koji uplaćuju u II mirovinski stup je u tome što ih se vješto zavarava odnosno laže da je to nešto što je njihovo vlasništvo, no to u stvarnosti nije nikada bilo niti će biti…. Od početka se naime priča o II obveznom mirovinskom stupu „prodaje javnosti“ pod krinkom III mirovinskog stupa odnosno dobrovoljne štednje sa uvjetima da svatko sa svojim novcem potpuno slobodno raspolaže.  Ako netko misli suprotno neka onda pokuša uzeti taj „svoj“ novac sa „svog“ računa u jednom od OMF-ova i sam ga uloži gdje misli da je najbolje….  Tko to razuman daje svoj novac nekome da sa njim neograničeno raspolaže bez ikakve mogućnosti da ga se kontrolira, i uz sve to već u startu za svoje „usluge" gotovo jednu četvrtinu uzme za sebe…

II mirovinski stup na način kako je osmišljen i kako se provodi kod nas na žalost nije nikakva osobna  štednja iz koje će mirovina biti veća već dobro osmišljena igra u kojoj će zaraditi samo OMF-ovi odnosno njihovi vlasnici, a budućim umirovljenicima će umjesto veće mirovine ostati jedno veliko ništa odnosno dobar razlog da se grizu jer nisu htjeli stvari sagledati u logičkim odnosno realnim okvirima…..

Određena šteta je već napravljena, veća se može spriječiti, kao i Vladu da lovi u mutnom, a sve da ne bude po onoj: Poslije ….. nema kajanja….