Pijani milijunaši ili budalaši?

Gotovo da nema dana a da naši mediji ne donesu poneku vijest o tome tko sve i na koji naèin iz proraèuna RH na nemoralan ili nezakonit prima mirovinu. Neki stvarno RH doživljavaju kao kravu muzaru iz koje žele iscijediti i zadnju kap mlijeka ne vodeæi raèuna o nikome drugome...... U nastavku prenosimo današnji èlanak iz dnevnog lista Slobodna Dalmacija:

 
OD ZAGREBA SVAKOG MJESECA DOBIvA 7680 KUNA, OD BIH TRI PUTA VIŠE

RANIO GA 'HRVATSKI METAK' Niko Lozanèiæ u BiH vodi Parlament, u Hrvatskoj prima mirovinu (piše Zdravka Soldiæ)

Aktualni dopredsjedatelj Zastupnièkog doma Bosne i Hercegovine Niko Lozanèiæ - hrvatski je umirovljenik! Lozanèiæ je bio hrvatski vojni umirovljenik i kada je bio predsjednik Federacije BiH u èetverogodišnjem mandatu!

HVO navodni, kune stvarne

Naime, on kao navodni bivši pripadnik HVO-a veæ devet godina iz hrvatskog proraèuna prima vojnu mirovinu dok je istovremeno profesionalno angažiran na vodeæim funkcijama u susjednoj nam državi. U èetvrtak smo neslužbeno dobili potvrdu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da je Lozanèiæ i sada kao èelnik zakonodavne vlasti u BiH i dalje hrvatski umirovljenik, s mjeseènim primanjima od èak 7680 kuna.

Time od hrvatskih poreznih obveznika svake godine dobije neto 92.160 kuna! Aktualni dopredsjedatelj Parlamenta BiH ima radnu knjižicu i u Administrativnoj službi Parlamenta BiH koju je inaèe trebao predati u HZMO.

Voditelj nadležne službe u državnom Parlamentu Aljoša Èampara potvrdio nam je kako je Lozanèiæ profesionalno angažiran u Parlamentu BiH, uplaæuje mu mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a navodi i kako je predao radnu knjižicu u skladu s važeæim zakonskim propisima.

Je li napravio novu radnu knjižicu u BiH, odnosno duplikat, za nove èelne funkcije, ili je u HZMO nije ni ostavio prilikom umirovljena nismo mogli doznati jer u službenom odgovoru iz hrvatskog Mirovinskog istièu kako je rijeè o tajnim podacima. Inaèe, Niko Lozanèiæ za svoj posao u susjednoj državi prima plaæu oko pet tisuæa konvertibilnih maraka, odnosno oko 20 tisuæa kuna.

Uz to, parlamentarci naplaæuju mjeseèni paušal, rad u raznim komisijama, dnevnice i topli obrok, pa se njegova ukupna zarada penje na više od “samo” pet tisuæa konvertibilnih maraka. Problematièno je i Lozanèiæevo umirovljenje kao pripadnika Hrvatskog vijeæa obrane.

Naime, èinjenica je da je ovaj predratni policajac ranjen te mu je amputirana potkoljenica, no prema tvrdnjama svjedoka, koje Lozanèiæ nije demantirao, ranjen je kao pripadnik teritorijalne obrane Kakanj od metka ispaljenog od vojnika HVO-a. Navodno je Lozanèiæ preprodavao oružje i pri tome se konfrontirao s pripadnicima HVO-a Žepèe, pri èemu ga je i stigao “hrvatski metak”.

Potom, nešto kasnije i hrvatska vojna mirovina.


Bez komentara

Aktualnog èelnika u BiH smo priupitali zašto nije postupio po zakonu pa zaledio hrvatsku vojnu mirovinu u trenutku kada je preuzeo voðenje Federacije BiH ili za vrijeme upravljanja državnim Parlamentom, s obzirom na to da je to bio dužan uèiniti u skladu sa zakonodavstvom obiju zemalja. Bivši, predratni policajac, nakon rata diplomirani pravnik, aktualni potpredsjednik HDZ-a BiH i èelnik državnog Parlamenta odgovario nam je kratko: “Nemam komentara.” I nakon našeg inzistiranja na odgovorima, od zakonskih do etièkih, i iznošenja kunskog iznosa njegove “skromne” hrvatske mirovine Lozanèiæ opet odgovara: “Nemam komentara.”


Lozanèiæ nema za kravatu

Toèno prije godinu dana, kada su si državni parlamentarci u BiH odluèili poveæati plaæe za 100 posto, unatoè kritiènoj gospodarskoj situaciji u zemlji i èinjenici da veæina stanovništva živi ispod socijalnog minimuma, najglasniji zagovornik poveæenja plaæa bio je upravo Niko Lozanèiæ. Opravdavajuæi “potrebu” za stopostotnim poveæanjem plaæa zastupnika, dok je prosjeèna mirovina u BiH oko 1200 kuna, Lozanèiæ je ustvrdio: “Zastupnike nitko ne pita imaju li novca za kravatu.” No, koliko je Lozanèiæ doista mogao kupiti kravata od hrvatske mirovine koju nezakonito prima!?