Politički analitičar Davor Genero i Milivoj Špika u emisiji Zoom Zagreb

Jeli komunikacija u Saboru na razini koja priliči najvišem predstavničkom tijelu?

Koje su razlike u načinu komuniciranja oporbe u odnosu na vladajuće?

Jeli komunikacija sada gora od komunikacije u nekim ranijim sazivima?

Smije li premijer odgovarati na provokacije istom mjerom?

Kakve poruke šalju biračima i partnerima dužnosnici pojedinih stanaka?

..... itd....