Poziv umirovljenièkim strankama i udrugama

Stranka Umirovljenika uputila je otvoreni poziv svim drugim strankama  i udrugama umirovljenièke preferencije poradi pokretanja inicijative za uspostavu meðusobne suradnje…… 


SU- STRANKA UMIROVLJENIKA

 

Poštovani,

 

HSU, DSU, MUH, SUH

                                               PGSU, SSU, AHU, SHUS…

 

Pažljivo sagledavajuæi i analizirajuæi politièke odnose na Hrvatskoj politièkoj sceni slobodni smo zakljuèiti kako ja unutar politièkog spektra umirovljenièke preferencije sazrelo vrijeme za jedan zajednièki sastanak ili okrugli stol na kojem bi se raspravilo o svim otvorenim pitanjima vezanim za populaciju uz koju se svi dobrim dijelom i u svojim programima kao i imenom vežemo, odnosno o otvornoj moguænosti dogovaranja, pa èak i zajednièkog nastupanja - djelovanja.

 

Kako se približavaju i realno moguæi prijevremeni parlamentarni izbori, to je samo još jedan razlog više za meðusobni razgovor, no osnovni je u realnom sagledavanju i shvaæanju èinjenice da ovako kako smo trenutno podijeljeni najviše koristimo upravo našim politièkim takmacima, a posebno politièkim opcijama koje svoju potporu traže i u biraèkom tijelu umirovljenika.

 

Cilj ovog prijedloga za okupljanje jeste u konaènici stvaranje jedne jake umirovljenièke politièke opcije koja bi se tako organizirana puno uspješnije nosila sa svim ostalim politièkim takmacima kao i u moguænosti za još boljem i jaèem argumentiranju  i prezentiranju naših programa koji su toliko slièni da su razlike gotovo zanemarive. U Hrvatskoj demokraciji je još uvijek na snazi jedno od pravila koje kaže da je snaga argumenta politièke opcije u nacionalnom parlamentu vrlo èesto mjerljiva i brojem ruku koji odreðeni argument odnosno prijedlog mogu podržati, a isto pravilo vrijedi i u meðusobnoj komunikaciji politièkih stanaka.

 

Vjerujem da ste i Vi suglasni sa ovim prijedlogom oko potrebe okupljanja, stoga u to ime predlažem da svaka od opcija (stanaka i udruga) zaduži po jednu (a može i više) kontakt osobu iz svojih redova koja bi sudjelovala u tehnièkoj pripremi i organizaciji za naše prvo okupljanje. Predlažem da na prvom okupljanju poradi dosadašnjih (i izbornih) rezultata budu svakako sve zainteresirane stranke i udruge: HSU, DSU, SU, PGSU, SSU, AHU, SHUS, MUH, SUH…. no naravno da se ovaj poziv dogovorno može odmah proširiti i na još neke koji su sluèajno iz navedenog popisa izostavljeni …..….

 

U oèekivanju Vašeg što skorijeg odgovora,

 

Srdaèan pozdrav

 

Zagreb, 15.09.2009.

 

Predsjednik SU:

Lazar Grujiæ dipl.oec.