Prikupljanje potpisa za predsjednièkog kandidata Milana Bandiæa

Danas je svugdje širom Hrvatske vrlo živo na štandovima predsjednièkih kandidata èiji volonteri su zapoèeli sa prikupljanjem potpisa kojih da napomenemo do 16.11. u 24:00 mora biti predano Državnom izbornom povjerenstvu RH, i to najmanje 10000 važeæih.

 

Ne treba sumnjati da æe to glavni «favoriti» imati veæ prvi dan, no kako je sve to ujedno i igra za medije naravno da æe se prikupljanje malo i razvuæi, te same liste predati u za to tempirano …. «pravo vrijeme».  

 

Evo i nekoliko slikica sa današnjih priprema odnosno i samog poèetka potpisivanja biraèa koji podržavaju kandidaturu,… u ovom sluèaju Milana Bandiæa