Priopæenje MUH-a

Prenosimo u cijelosti priopæenje Matice umirovljenika Hrvatske od 14.10.2009. kojeg su objavili povodom završetka prve runde pregovora sa svim politièkim opcijama umirovljenièke preferencije.

MUH

Priopæenje                      
                     
            Umirovljenièke stranke prvi put zajedno

    Umirovljenièke stranke u Hrvatskoj pristale su, na inicijativu Matice umirovljenika Hrvatske,  da njihovi predstavnici prvi put zajedno sjednu za stol  i na sastanku pokušaju dogovoriti suradnju, ujedinjavanje ili stvaranje umirovljenièkog bloka stranaka.

   Nakon brojnih prijedloga èlanstva i udruga, rukovodstvo Matice, iz  koje je 1996. godine nastala Hrvatska stranka umirovljenika, danas je završilo prvu rundu pojedinaènih razgovora s èelnicima umirovljenièkih stranaka.

Na razgovorima su sudjelovali Hrvatska stranka umirovljenika (HSU), Demokratska stranka umirovljenika (DSU), Stranka umirovljenika (SU), Akcija hrvatskih umirovljenika (AHU) i Akcija socijaldemokrata Hrvatske (ASH). Svi su se složili da postojeæe stanje nije dobro jer je umirovljenièki korpus previše podijeljen i nejedinstven. Stoga je predloženo da se pokuša dogovoriti model po kojem bi na buduæim parlamentarnim izborima nastupili sa zajednièkom umirovljenièkom listom.

   Upozoreno je da sada u Hrvatskoj ima èak sedam registriranih umirovljenièkih stranaka što predstavlja neslavan rekord meðu svim zemljama Europe, a ni u svijetu nije zabilježen takav sluèaj. Upravo, zbog njihove meðusobne konkurencije, u Hrvatskom saboru, umjesto veæeg broja,  postoji samo jedan zastupnik umirovljenièke opcije - iz Hrvatske stranke umirovljenika.
    
   Glavni cilj Matice umirovljenika Hrvatske je stvaranje jedinstva i zajedništva  meðu umirovljenicima, ali i želja da sve druge politièke stranke, a ne samo umirovljenièke, ozbiljnije uvažavaju  glasove umirovljenika na izborima i budu socijalno osjetljivije prema toj osiromašenoj populaciji. Iako je u biraèkom tijelu preko milijun umirovljenika, nejedinstvo je doprinijelo tome da su ljudi treæe životne dobi sada u najtežem položaju u društvu.

Prosjeèna mirovina u Hrvatskoj  od 2.172  kune spala je na svega 40 posto prosjeène plaæe što je na samom  dnu Europe, a postojeæa, nepravedna „formula“, kojom se godinama usklaðuje, odnosno umanjuje, rast mirovina, dovela je veæinu umirovljenika u  položaj  bijede i siromaštva.

    Razgovori predstavnika umirovljenièkih stranaka, na kojima bi se prvi put našli zajedno, bit æe nastavljeni iduæeg tjedna.


U Zagrebu, 14.listopada 2009.                     Predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske
                               
                                                                                    Josip Vincek, v.r.