Priopæenje za medije

Priopæenje za medije

Split, 24.07.2009.

SU oštro protestira poradi niza neprihvatljivih izjava nekih, a meðu njima i krajnje neodgovornih politièara koji svojim neodmjerenim i ishitrenim izjavama ili aktivnostima u negativan kontekst dovode ili spominju umirovljenièku populaciju. Takvim izjavama i aktivnostima cjelokupna umirovljenièka populacija se potpuno nepotrebno i bez ikakvog razloga stavlja na stup srama a javnost ne/namjerno dovodi u veliku zabludu.

 

Gospodin Silvano Hrelja kao predsjednik HSU-a nema mandat u ime umirovljenika Hrvatske dogovarati bilo što sa vladom a posebno nema politièko ni moralno pravo trgovati sa stavovima onih koje i ne predstavlja.  Navedeni gospodin može prièati samo u svoje ime te još preostale šaèice njih okupljenih oko njega a svi zajedno poradi iskljuèivo osobne koristi u vidu raznih sinekura kojima ih je HDZ sve od reda kupio kao bofl robu na politièkom buvljaku.

Da nije tako navedena gospoda koja se lažno predstavljaju umirovljenièkim tribunima nikad ne bi ni ušli u koaliciju sa onima koji su veæ jednom opljaèkali umirovljenièku populaciju a sada to na još drskiji naèin pokušavaju ponoviti. HSU-ovo odnosno Hreljino besramno trgovanje glasovima i ugledom umirovljenièke populacije se i u ovoj najtežoj krizi koja nas je do sada pogodila, i to iskljuèivo krivnjom vladajuæih, nastavlja u prozirnoj glumi i tobožnjoj borbi za oèuvanje standarda umirovljenika a sve samo kako bi i dalje ta šaèica sitnih trgovaca mogla dijelili blagodati unutar družine zvane «vladajuæa koalicija» koja veæ odavno nema nikakav legitimitet za daljnje voðenje naše države.

 

Kako navedeni kvazi predstavnici  umirovljenika iz HSU-a veæ i sami polako shvaæaju da im je vrijeme prošlo i da više gotovo uopæe ne uživaju nikakvo povjerenje onih koje bi željeli predstavljati poèeli su ali samo javnosti radi mijenjati retoriku prema HDZ-u koja u ovih nekoliko posljednjih dana više slièi na loše glumljenje ili èak neku kvazi ucjenu no na neku suvislu politiku koja se od njih oèekivala od poèetka rada prošle odnosno iste ove vlade.

 

SU se protivi svakom nastavku bilo kakvih pregovora odnosno trgovanja sa onima koji su svojom vladavinom državu i njene graðane doveli do ruba opstojnosti i zahtjeva žurno raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora kako bi se temeljem kriterija sposobnosti i moralnosti Hrvatska uspjela išèupati iz ralja korupcije i nesposobnosti.  

 

U tom pravcu svaka politièka opcija i te kako može i treba raèunati na potporu umirovljenika koje zastupa SU kao najjaèa izvan parlamentarna stranka po rezultatima prošlih izbora, a koja æe zasigurno na slijedeæim, pa kada god oni bili, pokazati hrvatskoj javnosti što znaèi istinska dosljednost u zastupanju interesa svih umirovljenika. 

U tom kontekstu želimo vjerovati i da se izjava odnosno poruka gospodina Damira Kajina javno upuæena Zoranu Milanoviæu odnosila iskljuèivo na djelovanje i stav prema HSU-u a nikako ne i na ono što radi i zastupa SU.

 

Poštovani umirovljenici,

Uskoro se vidimo na Trgu bana. Josipa Jelaèiæa.

                               

                                         Predsjednik SU

                                         Stanislav Jelaèa