Priopæenje za medije u povodu presude Ustavnog suda RH

Priopæenje za medije

 

Kao legalisti moramo prihvatiti odluku Ustavnog suda koji kako se u obrazloženju kaže, ne smatra da je «Haraè» nezakonito uvedeni namet graðanima Hrvatske. 

 

Ako èak i jeste uveden dijelom kako stoji u obrazloženju Ustavnog suda da bi se omoguæilo nesmetano funkcioniranje države u krizi onda se nameèe i sasvim logièno  pitanje odgovornosti vodstva te iste države za krizu koju su sami uzrokovali iskljuèivo svojom ne/sposobnošæu.

Izvanredni parlamentarni izbori su u svijetu sasvim logièno i uobièajeno rješenje kada se Vlada naðe u situaciji da nije u stanju riješiti probleme sa kojima je suoèena. Uvoditi namete graðanima samo da bi se preglomazni i nefunkcionalni državni aparat  održao jeste uz dokaz o nesposobnosti iznalaženja izlaza iz krize ujedno i dokaz potpune socijalne neosjetljivosti cijele vladajuæe strukture.

 

Tvrditi pak da je uvedeni «Haraè» u kontekstu kriznih mjera argument koji ide u prilog tezi da ih je Vlada uvela i kako bi osigurala zaštitu najugroženijih jer je temeljem tih mjera došlo i do zamrzavanja mirovina uz istovremeni pad cijena, je biser koji æe zasigurno mnogi umirovljenici èesto preprièavati kao zgodnu anegdotu.

 

Ova odluka Ustavnog suda potvrðuje i strah hrvatskih graðana koji potpuno jasno vide da ovakvim ponašanjem Vlade uz potporu ustavnog suda bogatiji mogu postati još samo bogatiji, a siromašniji æe još više tonuti u bijedu. Ako se na mirovine od 3 000 kuna može uzeti nekoliko postotaka i to smatrati praviènim i zakonitim onda se isto tako i po toj logici «praviènosti i zakonitosti» može uzeti sve i doslovno svima onaj dio primanja koji je veæi od iznosa dostatnog za potrošaèku košaricu èetveroèlane obitelji. 

 

Oni koji ne shvaæaju da praviènost nije niti može biti kada se odreðeni postotak oduzme onome sa  20000 kuna i onome koji jedva preživljava sa 3000 kuna su zreli za smjenu i odlazak sa politièke scene. Isto to vrijedi i neke samozvane i prilièno nabrekle predstavnike umirovljenika koji su svojim politièkim promašajima doprinijeli sadašnjem najlošijem standardu umirovljenika u zadnjih 20 godina. Ako je kriza, a jest, onda bi Vlada i èlanovi Sabora prvi trebali svoje plaèe srezati za 50% kako bi osobnim primjerom pokazali graðanima da prihvaæaju vlastitu odgovornosti za stanje u kojem jesmo. Sve drugo jest samo licemjerje koje polako postaje klasièan obrazac ponašanja naših vrlih politièara.

 

U Zagrebu, 18.11.2009.

 

 

Predsjednik SU

Lazar Grujiæ dipl.oec.