Puna potpora predsjednièkom kandidatu Milanu Bandiæu

Predsjedništvo Stranke umirovljenika odluèilo je svoju potporu na slijedeæim predsjednièkim izborima veæ u prvom krugu dati sadašnjem gradonaèelniku grada Zagreba, odnosno kandidatu za buduæeg predsjednika RH, gospodinu Milanu Bandiæu.

 

Standard koji uživaju zagrebaèki umirovljenici kao i razina socijalne osjetljivosti prema svim skupinama graðana koju pokazuje odnosno provodi gradonaèelnik Zagreba gospodin Milan Bandiæ jest upravo onaj standard koji bi poželjeli svi umirovljenici odnosno graðani u Republici Hrvatskoj.

 

Kako je od svih predsjednièkih kandidata i politièkih stranaka koje ih podupiru gospodin Bandiæ u ovom trenutku pokazao daleko najveæu spremnost za konkretnu suradnju, a k tome još i najveæi stupanj kompatibilnosti u pogledu i naèinu rješavanja socijalnih pitanja u Hrvatskoj, Stranka umirovljenika je odluèila dati mu punu potporu veæ u prvom krugu izbora za slijedeæeg, treæeg predsjednika RH od osamostaljenja. 

 

Vjerujemo da æe kao što je sada bio uspješan gradonaèelnik Zagreba, koristeæi steèena iskustva u upravljanju i voðenju najveæeg grada u Hrvatskoj, biti isto tako i uspješan «gradonaèelnik» svih graðana Hrvatske.

 

U Zagrebu, 05.studenog.2009.

 

 

 

 

 

Predsjednik SU

Lazar Grujiæ dipl.oec.