Službena izjava Milice Cipci (SU)

Nekorektno je od nekih politièkih partnera prozivati me javno samo zato što provodim stranaèku politiku, a i sami je istovremeno provode, a još nekorektnije je bilo održati tiskovnu konferenciju na koju nisam pozvana, a na kojoj sam bila izložena grubim uvredama. Takav jednostran èin ujedno jest i jedan od niza faktora pri donošenju konaène odluke da SU podrži prijedlog HGS-a za imenovanje nove èelne osobe GV Splita. Nije mi drago što æe se ovakva odluka SU-a kod nekih tumaèiti zlonamjerno i stavljati u negativan kontekst poradi nekoliko Nadzornih odbora ili Upravnih vijeæa jer je oèito kako æe taj detalj nekima služiti samo da bi se naša potpora novom èelnoj osobi GV stavila u okvir nekakvog nemoralnog dogovora ili jednostavnim jezikom kazano «trgovine» sa listom Željka Keruma odnosno sada veæ HGS-om. Prihvaæanje izbornog pobjednika i poštivanje volje 60% graðana grada Splita te uvažavanje u potpunosti našeg socijalnog programa za umirovljenike je jedini razlog davanja naše potpore.

Ovo je posebno bitno istaèi u kontekstu nedavne izjave predsjednika SU gospodina Lazara Grujiæa na tiskovnoj konferenciji, i mene kao vijeænice na kojoj je posebno naglašeno da æe  vijeænik SU-a prilikom glasovanja u Gradskom vijeæu podržati rebalans proraèuna kao i novi proraèun ako u njemu bude ukljuèen socijalni program kojeg je gradonaèelniku predložio SU odnosno ja sa svojim suradnicima, a isti se odnosi kako na oèuvanje, tako i na poboljšanje socijalnog statusa i standarda svih umirovljenike Splita. Sudbinom i egzistencijom umirovljenika se u Splitu nitko ozbiljan ne bi trebao poigravati, a posebno ne sa SU-om jer æe mo ponavljam, iskljuèivo radi interesa svih umirovljenika podržati vlast koja uvažava naš predloženi socijalni program za umirovljenike Splita. Glasati protiv svog programa znaèilo bi biti protiv sebe, zdrave logike, interesa umirovljenika odnosno aktualne vlasti koja taj program bezrezervno podržava. Tako nešto bi svakako bio diletantski potez odnosno politièko samoubojstvo SU-a, a to se dogoditi neæe.

Licemjerje kao i ishitrene osude nekih politièkih faktora u Splitu za naš dosljedan stav, a da za tako nešto nemaju nikakav argument ostavljamo njima, njihovoj savjesti i njihovim ispraznim politièkim floskulama, a glede javnosti bi nam bilo drago, mada SU nije potpisnik sporazuma, da èelnici HNS-a i SDP-a javno kažu koji bi to èlanak èak i tog sporazuma bio prekršen èinom davanja podrške prijedlogu za izbor novog predsjednika GV Splita. Javnosti radi istièem kako u  tom sporazumu za takav stav prilikom glasanja u GV SU ne krši ni jedan jedini èlanak navedenog sporazuma.

Veæ smo i na tiskovnoj konferenciji (02.10. 2009.) kazali kako SU nema namjeru sudjelovati u nikakvim, a ponajmanje nekim ideološkim preslagivanjima gradske vlasti, te da nas takve «igre velikih»  ne zanimaju, ali isto tako smo naglasili i kako æe Stranka, a ne pojedinac  zauzeti jasan stav kada se pojavi bilo kakav službeni prijedlog. Mišljenja smo u SU-u da svaki izborni pobjednik, a na prošlima je to nesporno bila lista gospodina Željka Keruma, ima puno zakonsko, moralno i politièko pravo predložiti za èelnu osobu GV-a bilo koga sa svoje liste kao što je to uvriježeni obièaj u svakoj demokratskoj sredini, pa tako i gospoðu Nevenku Beèiæ kao jednu od izabranih vijeænika. Poštujuæi Zakone RH u tom sluèaju ne vidimo nikakvu pravnu, politièku ili pak moralnu zaperku jer ne mislimo da bi izborom za predsjednicu GV Splita gospoða Nevenka Beèiæ svoju dužnost obavljana neèasno ili pak na bilo èiju štetu.
Mi u SU-u još jednom naglašavamo kako izbornom pobjedniku nitko ne može osporiti ostvareni izborni rezultat ili uskratiti tako Zakonom steèena pravo.