Stop za HSU i trgovca Hrelju

Zagreb, 09.07.2009.

Da licemjerju nema kraja i da se za osobnu korist može prodati sve i svatko potvrdio je ovih dana još jednom predsjednik HSU-a Silvano Hrelja koji zajedno sa predsjednikom koordinacije umirovljenièkih udruga složno kažu kako je njima eto «neprihvatljivo» najavljeno moguæe veæ ovojesensko zadiranje u mirovine
Dvojac posebno istièe
«"U svim dosadašnjim krizama, od Domovinskog rata do danas, umirovljenici su imali puno razumijevanja za probleme u društvu, davali su i daju svoj doprinos, ali sada kada su na rubu siromaštva više nisu u moguænosti snositi dodatna optereæenja"
….. zaboravljajuæi da za to nazovi «razumijevanje» njih odnosno umirovljenike nije nitko ni pitao, veæ su ih ti isti njegovi sadašnji koalicijski partneri doslovno opljaèkali. Kolika je njegova briga za umirovljenike pokazuje i èinjenica da su od njegova ustolièenja na vrlo spornoj Izbornoj skupštini HSU-a mirovine nastavile realno padati došavši tako na granicu od 40% prosjeène plaèe u RH što je èini se i svojevrstan rekord, u negativnom smislu naravno.
Ako se uzme u obzir da od cca 1,5 milijuna umirovljenika tek njih tek nešto više od 200 tisuæa ima mirovinu veæu od 3000 kuna onda možemo nazrijeti kolika æe to biti stvarna katastrofa za standard gotovo cijele umirovljenièke populacije .
Ako pak od onih 200 tisuæa èija je mirovina iznad 3 tisuæe kuna uzmemo nekih 65000 braniteljskih mirovina i još tisuæe i tisuæe povlaštenih onda lako možemo razumjeti zašto je prosjeèna mirovina u RH bijednih 2126,00 Kuna,
ali nikako ne možemo razumjeti pasivnost saborskog zastupnika koji se do nedavno kleo u ustrajnost i borbu za prava umirovljenika. Zaboravio je predstavnik umirovljenika u Saboru da èak 70% onih koje tobože predstavlja ima mirovinu manju pod 1700 kuna što je kako i sam «mudro» zakljuèuje granica siromaštva i po kriterijima EU.
Umjesto borbe prvi je nakon parlamentarnih izbora 2007. potrèao u zagrljaj HDZ-u nudeæi suradnju a ne tražeæi ništa za uzvrat. Ovako sramotan koalicijski sporazum nitko dobronamjeran prema umirovljenicima i èlanovima HSU-a zacijelo ni u ludilu ne bi potpisao, no Silvano Hrelja jeste èak i protivno odlukama svih tijela i organa Stranke.
Nije zato ni èudo da se HSU polako i veæ duže vrijeme iznutra raspada bez obzira na odreðene relativne uspjehe na nedavnim lokalnim izborima jer realnosti radi HSU je uglavnom taj uspjeh pobrao u raznim koalicijama a rijetko gdje je sam izašao i ujedno prošao. Za neke potpuno iznenaðenje, no ne i za malo bolje poznavatelje odnosa unutar umirovljenika i stranaka unutar te populacije je rezultat SU-a – (Stranka umirovljenika) koja je samostalnim izlaskom na lokalne izbore za županijsku skupštinu u zagrebaèkoj županiji sa nositeljem liste Lazarom Grujiæem (još do nedavnim podpredsjednikom HSU-a) glatko prošla kao treæa po redu Izborna lista i prva kao pojedinaèna Stranka te sa tri zastupnika ušla u novi saziv skupštine županije zagrebaèke.

Kako se u ovom sluèaju radi o iznimno vrijednom rezultatu proizašlom iz potpuno jasne prepoznatljivosti prvenstveno osobnog rada samog nositelja liste, ovo ujedno znaèi i vrlo jasnu poruku biraèa umirovljenièke preferencije u zagrebaèkoj županiji kakvo mišljenje imaju o Silvanu Hrelji i HSU-u, no isto tako je ovo i više no jasan znak da æe se u nadolazeæem razdoblju upravo Stranka umirovljenika sve više nametati kao iskreni predstavnik umirovljenièke populacije bez ikakve spremnosti na trule kompromise sa vladajuæima pa koji god oni bili, ali i posebnom socijalnom osjetljivošæu kada se radi o steèenim pravima onih umirovljenika (najugroženija populacija) koji su svoju mirovinu ostvarili svojim više desetljetnim napornim radom.