SU ne podržava lažne prosvjede

Vodstvo i èlanstvo SU-a zgroženo je javnim pozivom predsjednika HSU-a gospodina Silvana Hrelje kojim poziva umirovljenike da se pridruže rujanskom prosvjedu. SU neæe pozvati umirovljenike ni na kakve kvazi prosvjede niti æe na bilo koji naèin sudjelovati u istima jer je i više no oèito da ih organiziraju  «trgovaèke stranke» i udruge uz prividno neke sindikalne organizacije, a u stvari sve u režiji aktualne vlasti odnosno samog HDZ.

Pozivati i uspješno organizirati prosvjede mogu samo oni koji svojim djelovanjem nisu odgovorni za donošenje pogrešnih politièkih odluka ili oni koji zbog pragmatiènih osobnih interesa nisu izdali biraèko tijelo suradnjom s HDZ-om. Prosvjed je legalan i legitiman naèin izražavanja graðanske volje stoga je potpuno jasno koje osobine mora imati i sam organizator da bi prosvjed bio uvjerljiv i iskren.   

Javni poziv HSU-a i njezinog èelnika iskren je toèno toliko, koliko je bio njihov poèetni pristanak na uvoðenje kriznog nameta pod izlikom kako su i umirovljenici spremni podnijeti svoj dio tereta krize.

Ne! Stranka umirovljenika niti umirovljenici nisu spremni podnijeti dio tereta krize na naèin kako to gospodin Silvano Hrelja zamišlja. U tome i jest osnovna razlika izmeðu HSU i SU. 

 

Kada se u «zemlji znanja» nema za udžbenike a ima za povlaštene mirovine, sinekure, luksuzne automobile, onda je potpuno jasno da je došlo do kritiènog trenutka kada našoj zemlji nasušno treba korjenita politièka promjena, a taj zaokret svakako neæe pokrenuti, jer im nije im ni u interesu, oni koji cijelo vrijeme na jaslama državnog proraèuna prodaju radnicima i umirovljenicima prièe kako su baš oni ti koji se uporno i bezrezervno bore za njihove interese. Svi ti kvazi borci su u ovim kriznim vremenima dovedeni pred zid istine tako da im ništa drugo ne preostaje osim još jednog jeftinog pokušaja prodaje, no sada veæ proèitane igre, kojom bi trebali navesti i dio oporbe na suradnju, misleæi prvenstveno na SDP, a sve kako bi takvom prevarom i eventualno ostvarenim rezultatima na oèekivanim prijevremenim parlamentarnim izborima još jednom sa plijenom odlepršali natrag u isto jato iz kojeg su oèito je, po zadatku i dolepršali.

 

Svi umirovljenici kao i radnici lijepe naše moraju biti svjesni da  su dio jedinstvenog korpusa koji dijeli istu meðusobno snažno povezanu i uvjetovanu sudbinu jer nema borbe za prava umirovljenika a da ta borba ne prethodi borbi i za prava radnika. Svi današnji radnici su naime sutrašnji umirovljenici te u tom kontekstu moraju i te kako voditi raèuna da se prava radnika, a indirektno i umirovljenika, dosljedno poštuju i primjenjuju. Svi oni koji zbog osobnih interesa i dnevnopolitièkih potreba iskaèu sa nekim bombastiènim izjavama kao što je i sada ovaj poziv HSU-a odnosno Silvana Hrelje na prosvjed, su samo lažni demokrati i kvazi borci za prava umirovljenika koji na tuðoj nevolji pokušavaju ostvariti osobne politièke probitke ili što je još gore, odraditi prljavi posao pacificiranja odreðene skupine graðana za raèun i ime upravo onih koji su svojom neodgovornom politikom i uzrokovali ovakvo stanje u Državi».  

 

Ovim priopæenjem javno pozivamo oporbu, prvenstveno SDP i HNS,…. ne samo,  da sa punim pravom i uz vjerujemo ne samo našu punu i bezrezervnu potporu, preuzmu odgovornost za organiziranje i provedbu svih potrebitih radnji koje bi u najkraæem moguæem roku dovele do prijevremenih parlamentarnih izbora, smjene nesposobne i korumpirane vlasti, te poèetka rješavanja dugo gomilanih problema koji prijete daljnjoj opstojnosti RH. U toj novoj konfiguraciji predstavnièke i izvršne vlasti RH svakako ne smije niti može biti mjesta za one pojedince koji su svojim dosadašnjim djelovanjem doprinijeli ovakvom katastrofalnom stanju u kojem se sada nalazimo.

 

Radi interesa svih graðana lijepe naše, cjelokupna oporba i hrvatska  inteligencija naprosto više nemaju pravo na èekanje ili šutnju.     

 

U Zagrebu, 08.09.2009.

Predsjednik SU:

Lazar Grujiæ dipl.oec.