Ugradnja dizala u višekatnim zgradama je problem i u Sloveniji

RTVSLO je u Zagrebu prošli tjedan snimila dio materijala za svoju reportažu o potrebi ugradnje dizala u višekatne zgrade koju su emitirali 21.01.2019.

Slovenski novinar Boštjan Veselić je tom prilikom odradio i više no korektan posao, dijelom i zbog toga što mu za razliku od više hrvatskih medija nije smetalo spominjanje i angažman BUZ-a oko rješavanja cjelokupnog problema.  Naime cijeli proces dao same realizacije ugradnje dizala je zahtijevao i fizičku osobu odnosno nositelja projekta sa određenim pravnim statusom koji joj je tako omogućavao da poduzima cijeli niz radnji, pa do vrlo izuzetno važne političke potpore prilikom lobiranja za potrebne izmjene nekoliko zakonskih propisa, s time da je od pokretanja inicijative pa do realizacije projekta proteklo skoro cijelo desetljeće.  

 

Gospodin Ivan Kresonja, predsjednik BUZ GČ Gornji grad Medveščak i predstavnik stanara zgrade u kojoj živi na Zelenom dolu je osobno najviše potegao kroz cijelo ovo vrijeme, a poseban razlog za dodatni angažman je bio i u činjenici što mu je supruga osoba sa invaliditetom, i jedan od stanara zgrade  kojima je dizalo skoro  jedini način da izađu iz zgrade, dakle doslovno im je od životne važnosti. Gospodin Kresonja sa suprugom inače živi na posljednjom 6. katu tako da i sam najbolje zna kako je to nekoliko puta dnevno proći stotinjak stepenica do svog stana, a osoba je za svoju dob vrlo dobre kondicije i zdravlja, ali i na pragu 8. desetljeća….  Gotovo 500 tisuća ljudi danas u Hrvatskoj živi u zgradama sličnima ovoj u kojoj živi gospodin Kresonja, samo u Zagrebu se radi o cca. 6700 ulaza u kojima preko 150 tisuća stanara, dočim u cijeloj Hrvatskoj ima nešto više od 16000 ulaza u zgrade sa istim problemom.  

 

Važno je još jednom napomenuti da je ugradnja dizala na Zelenom dolu realizirano sredstvima samih stanara, dakle urađeno i bez pomoći JLS kao i bez sredstva iz EU fondova, no dakako da se eventualnim kasnijim povlačenjem sredstava iz EU fondova  ili sufinanciranjem iz gradskog proračuna uvijek može za dio ulaganja rasteretiti stanare kojima je čekanja na pomoć drugih bilo preko glave.  Bilo je i ovom slučaju nekoliko varijanti koje su se pokušale realizirati no za to ipak nije bilo dovoljno razumijevanja, a odnosilo se na mogućnost da se potencijalnom investitoru omogući dogradnja stambenog prostora na dijelu zgrade, a za uzvrat bi stanari dobili „besplatno“ dizalo i energetski obnovljenu zgradu, no kako smo rekli, za taj korak će biti potrebni dodatni napori, a moguće je da bude uspješno već kod slijedeće zgrade.  

 

Isti je dakle problem i u susjednoj Sloveniji, no zacijelo i na cijelom prostoru ex Jugoslavije, stoga nam je drago da se našim iskustvom mogu poslužiti svi oni koji problem žele  riješiti. Hrvatska je na žalost traljavo odradila posao povlačenja novca iz EU fondova tako da će se sve ponoviti za naredno razdoblje, no promjenom teritorijalnog ustroja Hrvatske na 4 regije plus Grad Zagreb upravo bi potonji mogao ostati bez mogućnosti za sredstvima iz EU fondova budući je razvijenost Zagreba iznad EU prosjeka, a to znači da u tom slučaju i gubi pravo na sredstva.  Ipak, drago nam je da se u cijelu priču uključuju i drugi (politički) akteri odnosno stranke koje na svoj način ističu isti problem, problem koji je i te kako dobra tema za nadolazeće izbore za EU parlament, i problem koji i mimo Zagreba muči veliki broj naših sugrađana, ne samo osoba sa invaliditetom već i majki sa malom djecom, trudnica, ali i starijih osoba kojima je i sa zdravstveno povoljnim statusom doista  veliki napor penjati se stubama na 4., 5., 6., ili čak i veći broj katova.   

 

BUZ rado dijeli svoja iskustva tako da svi koji žele mogu sa naše stranice www.buz.hr preuzeti dokumente koji će zainteresiranima zasigurno biti od velike pomoći, no tu je i službeni e-mail buz@buz.hr  preko kojeg se mogu obratiti svi kojima treba pomoć.  

 

Dokumenti:

BUZ  UGRADNJA DIZALA - ELABORAT

BUZ STUDIJA DIZALO

 

VIDEO PRILOG RTVSLO