Ujedinjeni umirovljenici najavili pohod na vlast

Prenosimo sa tportal.hr   DOGOVOR O SURADNJI    Ujedinjeni umirovljenici najavili pohod na vlast


Èelnici umirovljenièkih stranaka, s izuzetkom Hrvatske stranke umirovljenika, potpisali su danas u Zagrebu Dogovor o suradnji umirovljenièkih stranaka na iduæim izborima
ZAGREB - Predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske Josip Vincek rekao je kako su se stranke odluèile na dogovor zato što u Hrvatskoj ima previše umirovljenièkih stranaka koje jedna drugoj bespotrebno otimaju glasove.

Takoðer je pojasnio kako je Matica, koja okuplja 260 tisuæa èlanova kroz 303 udruge, bila inicijator dogovora, no da sama nema ambicija ulaziti u izborne aktivnosti.

Prosjeèna mirovina u Hrvatskoj je dva i pol puta manja od prosjeène plaæe, što je sramotno, naglasili su èelnici umirovljenièkih stranaka i poruèili da æe upravo zbog toga oni biti blok na iduæim parlamentarnim izborima koji æe raditi na poboljšanju materijalnog statusa umirovljenika.

Na skupu je takoðer najavljeno kako æe stavljanje potpisa na dogovor umirovljenièkih stranaka uskoro na svojim tijelima razmotriti i Hrvatska stranka umirovljenika.

Na Dogovor o suradnji na iduæim izborima svoj su potpis stavili predsjednici Akcije hrvatskih umirovljenika Ante Kriletiæ, Akcije socijaldemokrata Hrvatske Zlatko Klariæ, Demokratske stranke umirovljenika Milivoj Tièariæ, Saveza hrvatskih umirovljenika i seniora Mladen Belicza, predsjednik Splitske stranke umirovljenika Ratko Kovaèiæ, te Stranke umirovljenika Lazar Grujiæ.

Poslušajte izjave Josipa Vinceka, Lazara Grujiæa, Ratka Kovaèiæa i Milivoja Tièariæa.

Na ovom linku pogledajte Video priloge ove reporatže