Umirovljenici jaèaju suradnju

U Zagrebu je na inicijativu predsjednika ZUU (Zajednice udruga umirovljenika) Zagrebaèke županije gospodina Rudofa Benèeka održan radni sastanak sa predstavnicima SU (Stanke umirovljenika) koju su predstavljali predsjednik Lazar Grujiæ i èlan Skupštine zagrebaèke županije gospodin Ivica Brajdiæ, predstavnik odnosno Tajnik  MUH-a (Matice umirovljenika Hrvatske) gospodin Branko Cvetkoviæ i predsjednik ZUU Sisaèko Moslavaèke županije gospodin Krešimir Amiæ.

 

Kratki izvještaj nazoènima o nedavnom potpisivanju Dogovora o suradnji umirovljenièkih stranaka na slijedeæim izborima je iznio tajnik MUH-a gospodin Branko Cvetkoviæ koji je posebno naglasio rezolutan stav svih potpisnika kako se nadaju da æe konaènom Sporazumu  pristupiti i HSU, èiji predsjednik gospodin Silvano Hrelja na nedavno potpisani Dogovor nije stavio svoj potpis.

 

Glava tema ovog skupa bila je kako se što bolje organizirati na razini zagrebaèke županije stoga je zakljuèeno da i dalje treba raditi na objedinjavanju djelovanja svih Udruga i Stranaka umirovljenièke preferencije kako bi se što efikasnije mogli nametnuti svojim programima u samoj županijskoj Skupštini.

 

SU se sa svoja tri vijeænika u županijskoj Skupštini rado stavio na raspolaganje svima te æe kao zajednièki politièki predstavnik sve svoje daljnje aktivnosti u koordinirati i sa umirovljenièkim Udrugama. Opæe je suglasje da æe to doista biti jedan ozbiljan iskorak prema naprijed u zastupanju umirovljenika zagrebaèke županije.

 

Na radnom sastanku su sudjelovali i drugi èlanovi ZUU ZG županije i to: Tajnik Ivan Banek, te èlanovi predsjedništva Tomo Benko, Ivan Antolkoviæ i Stjepan Špinderk.