Zahvaljujuæi HSU-u i Silvanu Hrelji umirovljenici i ove godine ostaju bez božiænice ?

Svi koji su 14.09. (ponedjeljak) imali priliku gledati emisiju «treæa dob» na HTV1 u kojoj je nastupio predsjednik HSU-a gospodin Silvano Hrelja su se na najbolji moguæi naèin mogli uvjeriti ne samo koliko jedna osoba može biti licemjerna veæ i koliko daleko takvi pojedinci mogu iæi sa politièkom trgovinom. Jeftin pokušaj demonstracije njegove politièke dosljednosti se u stvari sveo na još jednu neuspjelu politièku trgovinu u kojoj æe opet radi iskljuèivo njegove pogrešne politièke odluke ispaštati upravo oni, po visini mirovine, najugroženiji umirovljenici za koje se on tobože godinama kao zastupnik u hrvatskom Saboru bori. Takva Hreljina  istovjetna trgovina se veæ jednom dogodila i 2007. godine kada je neposredno pred sklapanje onog famoznog koalicijskog sporazuma njega i HDZ-a pristao da se za tu godinu umirovljenicima ne isplate božiænice, a sve kako bi on sam poluèio neke sitne politièke interese u svojoj istarskoj županiji u kojoj je HDZ trebao sagraditi jednu školu te jedan prostor za dnevni boravak umirovljenika Pule. Bilo bi ovo smiješno da nije tragièno za gotovo više od 800 000 umirovljenika koji su raèunali na ovogodišnju božiænicu.

 

Uplašen za svoju politièku buduænost jer je po svemu sudeæi bio ili je još uvijek u oèekivanju prijevremenih parlamentarnih izbora veæ ove godine, Hrelja se požurio što prije iskoèiti iz koalicije u koju je prije nepune dvije godine prvi i bezrezervno uskoèio.  Sadašnji teatralni izlazak HSU iz te koalicije sa HDZ-om radi tobožnjeg neslaganja sa uvoðenjem «haraèa» je samo još jedan jeftin trik Silvana Hrelje koji ovaj put zasigurno neæe uspjeti proæi kod biraèa  jer æe SU uèiniti sve kako bi razotkrio ovaj gnusan pokušaj prevare. 

 

Umjesto dakle istinske borbe za prava umirovljenika u što svakako spada i božiænica za one  najugroženije, HSU poziva umirovljenike da podnose ustavne tužbe jer æe navodno samo tako ostvariti eventualni povrat onog haraèa od nekoliko desetaka kuna koji je, da još jednom napomenemo, obuhvatio samo one sa mirovinom preko 3 000 kuna, kojih je, da i na to podsjetimo tek oko jedna treæina od ukupnog broja 1,15 milijuna penziæa. U tom cirkusu HSU-ove odnosno Hreljine fingirane borbe za politièku dosljednost koju pokušava prodati javnosti, a posebno umirovljenicima, ni jednom se rijeèju nije osvrnuo na onih gotovo 800 tisuæa umirovljenika sa nižom mirovinom od 3 000 kuna koji po svemu sudeæi zbog tog jeftinog politikantstva možda ove godine neæe dobiti nikakvu božiænicu jer izlaskom HSU-a iz koalicije prestaju i sve meðusobne obveze ili postignuti dogovori. 

 

SU usprkos svemu duboko vjeruje da u umirovljenièkom politièkom spektru još uvijek postoji dovoljan broj mudrih i ozbiljnih ljudi koji shvaæaju  ovu pogubnu politiku HSU-a i Silvana Hrelje te da æe zajedno sa umirovljenièkim udrugama u najskorije vrijeme pokušati, a onda kako to i zdrav razum nalaže, i pronaæi zajednièki jezik te u interesu svih umirovljenika napokon nastupiti kao jedna organizirana grupacija. Samo tako organizirani i udruženi, i bez onih koji gledaju samo osobne interese, umirovljenici imaju najveæe šanse i realnu moguænost da se u okvirima politièkih i gospodarskih odnosa u RH izbore za svoja temeljna prava od kojih je svakako prvi onaj da se od mirovine steèene radnim vijekom može i mora živjeti životom dostojnim èovjeka. 

 

Zagreb, 15.09.2009.

Predsjednik SU:

Lazar Grujiæ dipl.oec.