Zašto su mirovljenici svakim novim usklađivanjem mirovina sve siromašniji?

Puno puta do sada je BUZ javno upozoravao da usklađivanje mirovina po tzv. Švicarskoj formuli treba odmah mijenjati na jedan od načina koji će spriječiti sve veće zaostajanje mirovina za plaćama, no na žalost umirovljenika još uvijek se ništa u njihovu korist ne mijenja .....

Mirovine dakle treba usklađivati bez ikakvih umanjenja sa rastom plaća i inflacijom ili pak sa realnim povećanjem troškova života (hrana, lijekovi, stanovanje), a primijeniti onaj izračun odnosno postotak koji je povoljniji za umirovljenike.

To bi konkretno značilo da bi umjesto sadašnjeg usklađivanja mirovina od 1,8% koliko se dobilo po tzv. Švicarskoj formuli, a dobilo se tako da se zbrojilo porast plaća od 3,4% i inflacije 0,2% te sve  to u omjeru 70 : 30 i tako se dobilo tih sadašnjih 2,44% za usklađenje .......  dok bi po prijedlogu BUZ-a to trebalo biti svih 3,4 % koliki je bio porast plaća ili pak uzeti drugi parametar te utvrditi rast troškova života kroz porast cijena hrane, lijekova i stanovanja kojeg treba usporediti sa porastom plaća i uzeti onaj (veći) koji je povoljniji za umirovljenike.

Na ovaj bi se način kroz relativno kratko vrijeme prosječne mirovine koje su sada ispod 38% prosječne plaće u Hrvatskoj mogle približiti omjeru mirovina u odnosnu na plaće zapadnih država gdje je taj omjer 60 – 70%.

Udruženim snagama umirovljenici se relativno lako mogu izboriti za to, ali, ali, ali, nema na žalost te sloge, barem za sada!?