Željko Crnojević

Član predsjedništva

Željko Crnojević
Kontakt informacije
Datum rođenja: 02.11.1973.
Mjesto rođenja: Novska
Adresa: Siječanjska 8, 10000 Zagreb
Telefon: 091 7303 502
Obrazovanje: VSS
Uža stučna znanja: zaštita okoliša, poljoprivreda, korištenje zemljišta i prostorno planiranje
Kontakt:
Životopis

Rođen u Novskoj, osnovnu školu završio u Lipovljanima, a potom srednju školu i Agronomski fakultet u Zagrebu.

Hrvatski branitelj, učestvovao u vojno-redarstvenim akcijama hrvatske vojske „Bljesak“ i „Oluja“.

Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva na multidisciplinarnim poslovima unutar Hrvatske i kroz međunarodnu suradnju na tematskim područjima poljoprivrede i zaštite okoliša.

Imenovani je član Vladinog Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (NN 6/2014), također, član je više stručnih povjerenstava i radnih grupa na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Međunarodno priznati ekspert (EK i UN) na područjima agro-okolišnih statistika, poljoprivrede, zaštite tla te korištenja zemljišta. Zadnjih 7 godina zaposlen je u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (ex Agencija za zaštitu okoliša) gdje između ostalog obavlja i poslove Nacionalnog referentnog centra (NRC) prema Europskoj komisiji (EC) i Europskoj agenciji za zaštitu okoliša (EEA) za tematska područja: agro – šumarstvo, poljoprivreda i okoliš, tlo, korištenje zemljišta i prostorno planiranje te zemljišni pokrov.

Autor više stručnih radova i publikacija, voditelj i suradnik na više nacionalno i međunarodno relevantnih projekata te član Hrvatskog tloznanstvenog društva.

Oženjen, supruga Sandra i kćerka Ema.

Radna karijera
Upravitelj Ekološke poljoprivredna zadruga “Zdrav život” (EPZ) - Novska, Voditelj Nadzorne stanice za kontrolu ekološke poljoprivredne proizvodnje, prerade te kontrolu uvoznika (PEZ)- Zagreb, Voditelj županijskog ureda za zemljište Sisačko-moslavačke županije te Županijski voditelj projekta “Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj”, Sisačko-moslavačka županija, Rukovoditelj u ex Agenciji za zaštitu okoliša, sadašnja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.