• "Ljudi treće životne dobi nisu niti smiju
  biti tretirani kao teret društvu."

  Oni su u stvari naše neprocjenjivo bogatstvo!

 • "Mirovina nije niti smije biti tretirana kao socijalna kategorija,
  a visina iste temeljem punog radnog vijeka mora biti
  dostatna za život dostojan čovjeka."

  BUZ će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Izdvojena vijest

Među najstarijim smo zemljama u EU, srljamo li prema nestajanju!?

Svesti problem na to imaju li Srbi u Vukovaru ili ne pravo na dvojezične ploče je potpuno pogrešan i poguban put jer nestajemo svi, a ne samo „mi odnosno oni"

Opširnije

Vijesti iz podružnica