Arhiva vijesti

Održana èetvrta sjednica predsjedništva SU

U nazoènosti svih 11 èlanova, u prostorijama ŽO SU Zagrebaèke županije u Samoboru,   održana je èetvrta po redu sjednica predsjedništva SU. U ...

Mirjana Cigrovski predsjednica OO SU Èaðavica

Osnivaèka Skupština u Èaðavici zapoèela je pravim polusatnim plesno – pjevaèkim nastupom lokalnog KUD-a koji je oduševio nazoène a sve goste ugodno izne...

Stjepan Kraulec predsjednik GO SU Slatina

Nakon što je povjerenik  Stjepan Krahulec otvorio Osnivaèku Skupštinu, pozdravio nazoène, intonirana je Lijepa naša, te nakon toga održana i minuta...

Odluka o iskljuèenju za trojicu èlanova SU-a

Poštovani kolege, èlanovi SU-a  Sa velikim žaljenjem moram kazati da sam po prvi puta u svojoj vrlo dugoj radnoj ali i politièkoj karijeri prisil...

Umirovljenicima nikad teže

Savan Tomaševiæ, (HUL) Ovako niske mirovine gotovo dvije godine æe biti u zamrzivaèu, što znaèi da im je zabranjen rast, ali se vidi da im je dozvoljen p...

Zajednièka tiskovna konferecnija MUH-a i koalicije  „Umirovljenici zajedno“.

U prostorijama MUH-a je održana zajednièka tiskovna konferencija koju su zajednièki sazvali i održali Josip Vincek predsjednik MUH-a i Lazar Grujiæ koor...

Predsjednik SU-a na proslavi dana grada Otoka u Vukovarsko Srijemskoj županiji.

Na poziv gradonaèelnika Otoka gospodina Josipa Šariæa i umirovljenika iz županije Vukovarsko Srijemske predsjednik SU- a Lazar Grujiæ nazoèio je central...

Priopæenje za  javnost GO SU Ðakovo

Priopæenje za  javnostGO SU Ðakovo osnovao je 6 ogranaka na podruèju opæine Ðakovo. GO SU postavio je povjerenike u opæinama Trnava, Semeljci ,...