Dokumenti stranke

26 Velj

Izviješće o primljenim donacijama 2014

26 Velj

Bilješke uz financijske izvještaje

26 Velj

Bilanca neprofitne organizacije na dan 31.12.2014

26 Velj

BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

26 Velj

Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija od 01.01. do 31.12.2014.

26 Velj

FINA - potvrda o preuzetom izvještaju

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13