Dokumenti stranke

20 Kol

BUZ - ISPRAVAK IZVIJEŠĆA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA 2017.

9 Srp

ISPRAVKA KOMPLETNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA 01.01.-31.12.2017.

3 Srp

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.06.2018.

27 Velj

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU

19 Velj

Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje 01.01. - 31.12.2017.

17 Srp

Završno fin. izvješće (ISPRAVAK) GO BUZ Bjelovar za izbor članova predstvničkog tijela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11