Dokumenti stranke

27 Velj

BUZ - BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016.

27 Velj

BUZ - IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2016. GODINU

27 Velj

BUZ - BILANCA 31.12.2016.

27 Velj

BUZ - KRATKI PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

27 Velj

BUZ - FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.

27 Sij

BUZ izvještaj o primljenim donacijama za period 01.01. - 31.12.2016.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14