Blok umirovljenici zajedno - o stranci

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) osnovan je 20. 11. 2010. godine kao oblik samoorganiziranja i samopomoći teško pogođene, socijalno ugrožene, obespravljene i ponižene umirovljeničke populacije. Stranka danas postoji kao izraz političke volje umirovljenika i simpatizera koji su se aktivirali kako bi pomogli svojoj generaciji, ali i cjelokupnom stanovništvu Republike Hrvatske. BUZ teži biti zastupnikom interesa sadašnjih i budućih umirovljenika.

Hrvatska se mora razvijati na moralnim načelima, na istini i pravednosti.

Cilj BUZ-a je demokratsko djelovanje na hrvatskoj političkoj sceni kako bi se vratilo dostojanstvo umirovljeničke populacije, osigurala pravna i politička zaštita, a time i materijalna sigurnost sadašnjih i budućih umirovljenika, ali i svih građana Hrvatske u skladu s načelima socijalne, pravne i demokratske države. Stranka će se zalagati za definiranje temeljnih nacionalnih opredjeljenja u pozicioniranju Hrvatske. U toj viziji najjače jamstvo mora ostati hrvatsko gospodarstvo jer gospodarski oporavak je neminovnost bez koje nema ni pomisli da je moguće riješiti sadašnji težak položaj hrvatskih umirovljenika.

Programski ciljev

Naša je generalna vizija društvenog razvoja Hrvatske, vizija koja bi našu zemlju stavila uz bok razvijenih zemalja Srednje Europe i svijeta, a tu našu viziju temeljimo na procjenama što postići u budućnosti, posebno u gospodarskom smislu. Zalagati ćemo se da hrvatski put u EU bude put ponosa, da naše hrvatske specifičnosti i slobode budu prihvaćene u biranju načina kako dostojanstveno biti dio te velike zajednice. BUZ će se zalagati za Hrvatsku utemeljenu na sustavu vrijednosti rada, znanja, sposobnosti i nadarenosti.

Zalagat ćemo se da vlast bude u službi građana, u službi poreznih obveznika, umirovljenika i mladeži, tj. da izabrana Vlada služi, a ne vlada.

Socijalni položaj zastupnika potrebno je znatno približiti položaju ostalih građana, uključujući pri tome kriterije i uvjete za stjecanje mirovina.BUZ će se zalagati za promicanje zajedništva preko udruga i društava koji će razvijati pozitivan odnos i jačati osjećaj odgovornosti u radu za opće dobro. Zalagat ćemo se za ostvarivanje financijske konsolidacije svih organizacijskih oblika civilnog društva od kojih građani imaju neposrednu korist - dobrovoljnih vatrogasnih društava, planinarskih društava, ekoloških udruga, gorske službe spašavanja, volonterskih udruga za pomoć starijima i dr.


Položaj umirovljenika

BUZ smatra da materijalni položaj umirovljenika treba biti određen u najvećoj mjeri individualnim doprinosom svakog pojedinca u stvaranju materijalne sigurnosti za vrijeme djelatnog statusa, a to je mirovina.

BUZ će inzistirati na rješavanju pitanja novih umirovljenika kroz izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju.

Mirovina je trajno zarađeno individualno pravo osiguranika koje nije otuđivo i ne može biti predmet manipulacija nikakvih nametnutih skupina, uključujući i državu kao i stranačke strukture koje privilegijama sebe isključuju iz mirovinskog sustava. BUZ će predložiti da se u mirovinskom fondu izvrši razgraničenje mirovina na one koje su ostvarene na temelju radnog staža i efektivnih uplata od onih koje su utvrđene po raznim zaslugama i ili drugim propisima. To je bitno učiniti iz razloga da se ove prve isplaćuju iz sredstava mirovinskih fondova, a druge iz sredstava državnog proračuna. BUZ smatra nužnim brisanje razlika po osnovi tjelesnog oštećenja između osoba s invaliditetom i hrvatskih branitelja te osiguranja iste naknade za istovjetno tjelesno oštećenje.