BUZ sa partnerima izlazi na lokalne izbore u Varaždinskoj županiji

BUZ sa partnerima izlazi na lokalne izbore u Varaždinskoj županiji

 

Danas je u Varaždinu potpisan koalicijski sporazum između stranaka Hrvatska narodna stanka, - liberalni demokrati (HNS) Varaždinske županije zastupane po Marijanu Škvariću, Hrvatska seljačka stranka braće Radić Varaždinske županije (HSS-BR) zastupane po Robertu Đuranecu, Demokratske Kneginečke stranke (DKS) zastupane po Damiru Keretiću i Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) kojeg je predstavljao predsjednik BUZ-a Milivoj Špika.

 

Koalicijskim sporazumom podržava se kandidatura Krune Lukačića za župana Varaždinske županije kao i Sanju Kolenko za njegovu zamjenicu. Stranke koalicije su se današnjim Sporazumom obvezale i na zajedničko formiranje koalicijske liste za Županijsku skupštinu. Svi su se potpisnici Sporazuma nakon potpisivanja sa nekoliko rečenica obratili medijima, ističući pri tome važnost svog dijela programa koji je svakom od potpisnika od posebne važnosti.  

 

Kako su kandidaturu gospodina Krune Lukačića podržali i aktualni gradonačelnici i načelnici HNS-a koji su se u svojim sredinama dokazali kao osobe koje vode posebnu brigu o starijima nije bilo nikakvih prepreka da koaliciji pristupi i BUZ. Vjerujemo da će koalicija 16. svibnja polučiti odličan rezultat za predstavničko tijelo odnosno županijsku skupštinu a naš kandidat za župana Kruno Lukačić ući u drugi krug.